Less screen time More family time

Gledajte kako funkcioniše

Sve Kidslox glavne funkcije
u jednom kratkom videu

vam preporučuje da isprobate Kidslox Preuzmite BESPLATNO Preuzmite BESPLATNO Preuzmite BESPLATNO

Funkcije

  • Zaključane aplikacije

  • Blokiranje sadržaja

  • Daily limits

  • Tajmeri režima rada

  • Rasporedi

  • Dostupno na više platformi

  • Trostruki prekidač

  • Potvrda od strane dece

  • Otisak prsta

Individual app blocking

Now you can block individual apps on both Android and iOS. The iOS app blocking feature disables internet access to a selection of the most popular (and most disruptive) gaming and social media apps.

Disable disruptive apps individually

Over 30 blockable apps

Suggest new apps for us to block

Preuzmite BESPLATNO Preuzmite BESPLATNO Preuzmite BESPLATNO

Blokiranje sadržaja

Moćne funkcije blokiranja sadržaja osiguravaju da su vaša deca zaštićena od više od 4 miliona neprimerenih URL-ova i mogu videti samo rezultate pretraživanja dozvoljenih od strane Google Safe Search-a i Youtube ograničenog režima. Takođe, možete ručno dodati stranice koje će biti blokirane.

Blokirajte korišćenje naše liste

Odaberite sajtove koje želite da blokirate

Omogućite Google sigurnu pretragu

Omogućite Youtube ograničen režim

Preuzmite BESPLATNO Preuzmite BESPLATNO Preuzmite BESPLATNO

Daily limits

Funkcija dnevnih ograničenja omogućava jednostavno podešavanje vremena korišćenja ekrana uređaja Vašeg deteta. Samo izaberite koliko vremena imaju na raspolaganju dnevno. Kada vreme istekne, njihov uređaj se menja u zaključan režim rada.

Zasebna ograničenja po danima

Podesi vremenska ograničenja za željenu aplikaciju

Produži vreme ako je potrebno

Preuzmite BESPLATNO Preuzmite BESPLATNO Preuzmite BESPLATNO

Location tracking

Want to see the location of your kids on the map? Enable location tracking to make it easier to keep track of their whereabouts. Location tracking makes it easier to arrange pick-ups and provides peace of mind to parents everywhere.

Arrival notifications

See current location

See location history

Set custom zones

Preuzmite BESPLATNO Preuzmite BESPLATNO Preuzmite BESPLATNO

As seen in:

The New York Times logo
BBC logo
CNN logo
Wired logo
Tech Crunch logo
The Verge logo
Business Insider logo
Sky News logo
The Independent logo
Daily Mirror logo
The Times logo
Gizmodo logo

Phone Support (EN)

+1 888 749 50 56

Mon - Fri GMT 2pm - 11pm CT 9am - 6pm

Support Team

support@kidslox.com

Mon - Sun GMT 6am - 3pm CT 2am - 11am