Kinderen, ADHD en schermtijd

Author avatar

Carolanne Bamford-Beattie

|

Wat zegt het onderzoek over de problemen die verband houden met elektronische apparaten en de aandacht van kinderen?

ADHD en schermverslaving, wat is er aan de hand?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een ontwikkelingsstoornis die het gedrag van een kind beïnvloedt en het vermogen om op te letten en impulsieve acties te beheersen. Het wordt vaak gediagnosticeerd in de kindertijd en kan de volgende symptomen vertonen tekens:

 • Vergeetachtig zijn
 • Veel aan het friemelen
 • Overdreven spraakzaam zijn
 • Problemen hebben met het nemen van beurten
 • Problemen met vriendschappen en het aangaan van relaties
 • Risiconemend gedrag
 • Verminderde aandachtsspanne

Een gezonde levensstijl met een uitgebalanceerd dieet, goede slaappatronen en regelmatige lichaamsbeweging is erg belangrijk voor alle kinderen, maar vooral voor kinderen met ADHD. Het Center for Disease Control benadrukt het belang dat zorgverleners moeten besteden aan deze dingen bij kinderen met ADHD, en een van deze elementen omvat het beperken van de hoeveelheid tijd die ze voor een scherm doorbrengen.

Tussen 2003 en 2011 diagnoses van ADHD bij Amerikaanse kinderen verhoogd met 43%. Veel commentatoren wijzen op onze steeds toenemende afhankelijkheid van schermen en elektronica als een van de potentiële aanjagers van deze enorme stijging.

ADHD en schermtijdonderzoek

Uit een cruciaal onderzoek onder 2.000 kinderen in de kleuterleeftijd, gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE, bleek dat ikVerhoogde schermtijd werd in verband gebracht met aandachtsproblemen. Volgens de gegevens hadden de kinderen die meer dan twee uur per dag naar schermen keken, op de leeftijd van vijf jaar een bijna acht keer grotere kans om te voldoen aan de criteria voor een diagnose van ADHD.

Deskundigen die analyseerden merkten op dat het moeilijk was om oorzaak en gevolg uit de gegevens vast te stellen, maar benadrukten hoe schermtijd kinderen kan afleiden van de activiteiten die ze moeten doen om gezonde sociale vaardigheden op te bouwen. Schermen vullen vaak verveling aan, en omdat ze zeer aantrekkelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn, kunnen kinderen er snel afhankelijk van worden om zich gestimuleerd te voelen.

De mogelijke oorzaak eneffect van schermen en ADHD werden verder onderzocht in twee onderzoeken uit Nieuw-Zeeland. De eerste, een longitudinale studie met cohorten in het Growing Up in New Zealand-programma, toonde geen verband aan tussen verhoogde schermtijd en ADHD-symptomen. Uit verdere gegevens bleek dat er mogelijk een verband bestaat tussen het aantal uren dat ouders kinderen met ADHD-gedrag toestaan ​​om schermen te gebruiken. Dit kan worden toegeschreven aan een aantal factoren, niet in de laatste plaats aan de uitdagingen waarmee deze ouders worden geconfronteerd bij het opvoeden van kinderen die atypisch in hun ontwikkeling zijn. Schermen kunnen een steunpilaar worden die rust en orde biedt voor de zorgverlener.

Deze hypothese werd versterkt door rapporten van zorgverleners die kinderen met ADHD opvoedden tijdens lockdowns. Volgens het vaktijdschrift TOEVOEGENmeldden de lezers dat hun schermtijd tijdens de pandemie met 85% toenam.

Daarnaast meldde bijna 85% van de door het tijdschrift ondervraagde zorgverleners gedurende deze periode gedragsveranderingen, waaronder emotionele ontregeling, verminderde motivatie voor academische en niet-schermgebaseerde activiteiten, en meer frustratie – vooral wanneer schermen werden verwijderd.

Wat zijn de voor- en nadelen van kinderen met ADHD die schermen gebruiken?

In een interview met GezondheidslijnMary Jane Weiss, PhD, BCBA-D, LABA, van Endicott College, merkt op dat er positieve kanten kunnen zijn aan kinderen met ADHD die zich bezighouden met schermgebaseerde activiteiten. Deze omvatten:

 • Een grotere focus op een bepaalde activiteit die van belang is.
  • Als een kind met ADHD gehecht is aan een bepaalde videogame of andere online activiteit, kan dit hem iets geven waar hij zich gedurende langere tijd op kan concentreren.
 • Visuele leervoordelen.
  • We leren allemaal anders. Voor visuele leerlingen kunnen schermgebaseerde educatieve activiteiten iemand helpen informatie effectiever te verwerken en vast te houden dan wanneer hij zou vertrouwen op methoden die dat interactieve element niet hadden. Bij kinderen met ADHD kan dit voordelen hebben als schermen hen in staat stellen zich langer te concentreren dan ze normaal gesproken aankunnen.
 • Beloningen en motiverende tactieken
  • Als een kind gehecht raakt aan een bepaald spel of tijd doorbrengt op een sociale site, gebruik dit dan als een mechanisme om hem te belonen voor voltooide klusjes of ander goed gedrag. Soms kan dit een positieve tactiek blijken te zijn die ouders kunnen gebruiken om hun kinderen te motiveren om eerst de belangrijke taken uit te voeren.
 • Socialiseren
  • Schermgebruik kent een enorm sociaal element, waaronder sociale media en chatten met vrienden op gamingsites. Voor kinderen met ADHD, die moeite hebben om functionele vriendschappen met leeftijdsgenoten te ontwikkelen, kan het hen een uitlaatklep bieden om relaties op te bouwen en op een positievere manier met anderen om te gaan.

Hoewel er in het algemeen enkele voordelen zijn aan schermgebruik, zijn de meeste experts het erover eens dat de negatieve impact van schermtijd extra schadelijk kan zijn voor kinderen met ADHD, waaronder:

 

Dopamine-afhankelijkheid

Onderzoekers weten dat schermen een negatieve dopamine-feedbacklus in de hersenen van kinderen kunnen veroorzaken. Schermtijd kan de hersenen van kinderen overspoelen met de ‘feel good’-neurotransmitter, en hoewel dopamine zelf niet ‘verslavend’ is, kunnen de chemische reacties overweldigend krachtig zijn en gewoonten vormen in de zich ontwikkelende hersenen van een kind.

Dopamine-feedbackloops zijn vooral belangrijk bij kinderen met ADHD. Wetenschappers weten dat kinderen met ADHD deze stimulerende hersenuitwisselingen via hun gedrag vaker zoeken dan hun leeftijdsgenoten. Lagere niveaus van de chemische stof in hun hersenen zorgen ervoor dat ze op andere manieren naar de ‘hit’ gaan zoeken, en schermen kunnen een verslavend onderdeel van dit gedrag worden.

Schrijven De New York TimesPerri Klass MD beweert dat veel ouders het vermogen van kinderen om zich te concentreren verwarrenurenlang naar schermen kijken als teken dat ze geen aandachtsstoornis hebben. De manier waarop kinderen met ADHD zoveel tijd achter de computer kunnen doorbrengen en zich niet op andere gebieden van hun leven kunnen concentreren, kan echter een van de veelbetekenende tekenen van de aandoening zijn.

Daarnaast vermeldt Klass minstens één onderzoek waarin werd gekeken naar de diagnose bij kinderen die werden behandeld met het dopamineverhogende medicijn Ritalin. De kinderen in dit onderzoek speelden uiteindelijk minder videogames, waardoor wetenschappers de hypothese opperden dat schermen een manier zijn waarop deze kinderen hun aandoening ‘zelfmediceren’.

Verstoorde slaap

De meeste experts zijn het erover eens dat schermen in kinderkamers een nee-nee zijn. Maar voor kinderen met ADHD kan de impact op hun slaap zelfs nog groter zijn.

Studies hebben aangetoond dat schermtijd voor het slapengaan de ADHD-symptomen kan verergeren door de slaap te verstoren en tot meer gedragsproblemen tijdens de wakkere tijd te leiden.

ADHD-symptomen vormen een complex, verweven web. Dieet, lichaamsbeweging en slaap zijn zo nauw met elkaar verbonden, en bij kinderen met ADHD kunnen eventuele verstoringen op één gebied een domino-effect hebben op de andere gebieden. Ouders die deze kinderen hebben, weten hoe belangrijk het is om levensstijl en welzijn in evenwicht te brengen om de beste resultaten voor hun kind te garanderen.

Slechte concentratie

Studies laten zien dat kleuters die meer dan twee uur per dag naar schermen kijken, op de leeftijd van vijf jaar meer kans hebben op aandachtsproblemen.

Volgens Michael Manos, directeur van het ADHD Center for Evaluation and Treatment van de Cleveland Clinic, kan de onmiddellijke en constante voldoening die schermen bieden van invloed zijn op de perceptie van kinderen van de ‘echte wereld’, waar dingen in een langzamer tempo gebeuren. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat de wereld saai en saai lijkt, waarbij schermen en elektronica het flitsende, opwindende alternatief zijn om voor stimulatie te zorgen.

Hoe meer tijd ze achter het scherm doorbrengen, hoe moeilijker het voor kinderen is om zich vervolgens te concentreren op noodzakelijke en minder ‘spannende’ taken in het echte leven. Dit heeft zelfs nog meer impact op kinderen met ADHD, die van nature een kortere aandachtsspanne hebben en moeite hebben zich te concentreren en zich te concentreren op taken.

Overbelasting van het centrale zenuwstelsel

Een bijzonder zorgwekkend onderzoek van JAMA Pediatrics concludeerde dat kinderen die lange tijd achter elkaar schermen gebruikten, minder witte stof hadden – de gebieden die betrokken zijn bij het leervermogen en mogelijk bij de communicatie tussen hersengebieden.

‘Electronic Screen Syndrome’ of ESS is de term die sommige psychologen gebruiken om de ontregeling te verklaren die veel mensen melden als gevolg vanschermgebruik, inclusief het onvermogen om hun controle uit te oefenenaandachtsspanneen het niveau van opwinding in verschillende situaties.

Inschrijven Psychologie vandaag, Victoria L. Dunckley M.D., pleit voor het bestaan ​​van ESS als vervanging voor de verkeerde diagnose ADHD bij sommige kinderen.

Dunckley beweert dat verhoogde niveaus van agressie, het verminderde concentratievermogen en slechte sociale interacties vaak kunnen worden veroorzaakt door overmatige blootstelling aan schermgebaseerde activiteiten die ons centrale zenuwstelsel in een ‘opgewekte’ staat brengen.

Als ESS bestaat en een meer geformaliseerde reeks diagnosticeerbare criteria krijgt, is het niet moeilijk in te zien hoe de impact die het heeft op iemands welzijn nog negatiever zou kunnen zijn voor iemand bij wie al de diagnose ADHD is gesteld.

Veroorzaakt schermtijd ADHD?

Het meeste onderzoek wijst op genetica als de primaire oorzaak van ADHD en hoewel veel onderzoeken een verband aantonen tussen langere schermtijd en ADHD, is het belangrijk op te merken dat er weinig oorzakelijk verband is.

Maken schermen ADHD erger?

Dit is een veel voorkomende vraag die bezorgde ouders stellen. Als het antwoord ja is, kan het nuttig zijn om de hoeveelheid tijd die een kind achter een scherm doorbrengt te beperken.

Uit onderzoek blijkt dat schermtijd bij alle kinderen, en niet alleen bij kinderen met ADHD, aandachts-, gedrags- en focusproblemen kan verergeren.

Hoewel er geen bewezen oorzaak en gevolg is, lijkt het erop dat kinderen met ADHD vaak gevoeliger zijn voor de aantrekkingskracht van elektronische apparaten. Op hun beurt kunnen deze kinderen meer last hebben van de negatieve effecten die gepaard gaan met veel tijd achter schermen doorbrengen, vergeleken met hun ontwikkelingstypische leeftijdsgenoten.

Schermtijd beheren bij kinderen met ADHD

Schermen en elektronica zijn voor veel gezinnen een steunpilaar, en verzorgers van een kind met ADHD worden met extra druk geconfronteerd. Het beperken van de schermtijd is gunstig voor alle kinderen, ook voor degenen die met de stoornis leven. Hier zijn enkele suggesties om er thuis mee om te gaan.

 • Maak een gezinsmediaplan
  • Betrek het hele gezin bij het opstellen van een plan waarin redelijke tijdslimieten, tijdvakken en de soorten schermtijd die iedereen ervaart, worden vastgelegd. Er zijn veel sjablonen en handleidingen over hoe u dit met uw gezin kunt doen, inclusief dit geweldige bron van de American Academy of Pediatrics (AAP)
 • Houd u aan de richtlijnen
  • Onderzoekers van AAP hebben een reeks richtlijnen ontwikkeld die ouders helpen bepalen hoeveel schermtijd geschikt is voor kinderen in de volgende leeftijdscategorieën:
   • Vóór de leeftijd van 2 jaar helemaal geen schermtijd. Alleen videogesprekken.
   • Tussen de leeftijd van 24 maanden en 5 jaar. Slechts één uur per dag kwaliteitsprogrammering. Uit onderzoek blijkt dat ‘co-viewing’ tijdens deze interacties ook gunstiger is voor kinderen.
   • Vanaf 5 jaar en ouder. Niet meer dan twee uur beeldschermen per dag, exclusief huiswerk en schoolactiviteiten.
 • Zorg ervoor dat de inhoud passend is
  • Als uw mediaplan videogames omvat, zorg er dan altijd voor dat deze geschikt zijn voor de leeftijd en persoonlijkheid van uw kind. Vermijd gewelddadige games en moedig meer op creativiteit gebaseerde, wereldopbouwende en educatieve formats aan.
 • Weinig en vaak
  • Sommige onderzoekers suggereren dat kinderen met ADHD meer baat hebben bij kortere perioden op apparaten gedurende langere perioden.
 • Schema’s en technische hulpmiddelen
  • Maak optimaal gebruik van digitale hulpmiddelen om uw voorkeuren en afgesproken tijdslimieten voor de schermtijd te beheren. Kidslox kan je helpen sites te blokkeren, limieten in te stellen en activiteiten af ​​te sluiten wanneer het tijd is om de schermen op te bergen.
 • Maak optimaal gebruik van aanwijzingen en aftellingen
  • Beheers verwachtingen en inzinkingen door uw kind een eerlijke waarschuwing te geven dat het schermtijdslot bijna afloopt. Aanwijzingen, waaronder aftelklokken, kunnen de acceptatie hiervan helpen bevorderen bij kinderen die met deze overgang worstelen.
 • Ga naar buiten en beweeg
  • Sommige onderzoekers zijn van mening dat het een positief voordeel heeft om de schermtijd onmiddellijk op te volgen met fysieke activiteit. Als uw omstandigheden het toelaten, kunt u na afloop van de schermtijd met het hele gezin een wandeling in de frisse lucht maken om tot rust te komen in de natuur. Dit kan vooral nuttig zijn vóór het slapengaan.
 • Geen schermen in de slaapkamer
  • De meeste experts zijn het erover eens dat dit een groot nee-nee is voor alle kinderen. Koop een traditionele wekker om de telefoon te vervangen en apparaten volledig uit de ruimte te verwijderen.
 • Schermvrij voor het slapengaan
  • Kinderen met ADHD kunnen echt moeite hebben met slapen en naar bed gaan. Het is aangetoond dat schermtijd het vermogen van de hersenen om zich op natuurlijke wijze voor te bereiden op bedtijd remt. Maak uw huis minstens 30 minuten voor het slapengaan volledig schermvrij, en idealiter een uur.

Als u zich zorgen maakt dat uw kind tekenen van ADHD vertoont, vraag dan altijd advies aan een professional. De American Professional Society of ADHD en geassocieerde stoornissen En De Vereniging voor aandachtstekortstoornissen Er is allerlei aanvullende informatie beschikbaar om ouders, verzorgers en professionals te ondersteunen.