De impact van AI op kinderen en de toekomst begrijpen

Author avatar

Brad Bartlett

|

AI for kids

Gooi een digitale steen en je komt waarschijnlijk terecht op een kop over hoe AI (Artificial Intelligence) een revolutie teweegbrengt in de wereld. Van financiën tot gezondheidszorg, AI is niets nieuws – het bestaat al tientallen jaren en wordt nu in bijna elk aspect van ons leven gebruikt.

Maar de recente lancering van AI-tools zoals ChatGPT heeft deze technologie in de schijnwerpers gezet, wat heeft geleid tot een groeiend bewustzijn van de mogelijke implicaties – vooral voor jongere generaties en degenen die na hen zullen komen.

Het is essentieel dat we precies begrijpen hoe AI het leven van kinderen zal beïnvloeden – zowel nu als in de toekomst. Nu de technologie sneller gaat dan ooit tevoren, is het van essentieel belang dat we nadenken over de implicaties van machine learning en kunstmatige intelligentie en hoe AI-geletterdheid van jongs af aan moet worden aangeleerd.

De grondbeginselen van AI

Voordat we kijken naar de invloed van AI op kinderen in de komende jaren, bespreken we eerst een paar basisprincipes: wat is AI en hoe werkt het?

Wat is AI?

Kunstmatige intelligentie is in de basis een vorm van computerprogrammering waarmee machines kunnen leren van gegevens en beslissingen kunnen nemen zonder menselijke tussenkomst.

AI wordt gebruikt in verschillende sectoren, waaronder medische diagnostiek, automatisering van productieprocessen, gezichtsherkenningssystemen, virtuele assistenten zoals Siri of Alexa en zelfs zelfrijdende auto’s.

Hoewel de hype rond AI de laatste tijd koortsachtig is, bestaat het concept eigenlijk al tientallen jaren. In recentere jaren hebben de vorderingen op het gebied van machine learning-technologie AI echter in staat gesteld sneller en nauwkeuriger te worden dan ooit tevoren, wat heeft geleid tot een wildgroei aan door AI aangedreven applicaties in verschillende industrieën.

Hoe werkt AI?

AI neemt gegevens en gebruikt algoritmen om deze te begrijpen, ervan te leren en erop te reageren. Een gezichtsherkenningsprogramma neemt bijvoorbeeld de invoer van afbeeldingen en vergelijkt deze met een database om gezichten te herkennen.

AI kan ook worden gebruikt voor voorspellende analyses – het voorspellen van toekomstige trends of het bieden van inzicht in consumentengedrag – en voor natuurlijke taalverwerking (NLP), waarbij mensen door middel van taal worden begrepen en vervolgens passende antwoorden worden gevormd.

Wat is machinaal leren?

Machine learning is een subset van AI-technologie waarmee computers kunnen leren van gegevens zonder expliciet geprogrammeerd te zijn. Het levert grote hoeveelheden gegevens aan een algoritme, dat de gegevens vervolgens gebruikt om modellen te maken en voorspellingen te doen.

Het gebruik van grote getrainde datasets, gecombineerd met geavanceerde algoritmen, maakt het voor machines mogelijk om van data te leren en nauwkeurige conclusies te trekken.

Dit type technologie vormt de basis van tools zoals ChatGPT, die vragen in natuurlijke taal kunnen nemen – zoals “Wat is de samenvatting van het boek ‘The Cat in the Hat?'” – en vervolgens een antwoord geven. Het kan zelfs zijn reacties wijzigen op basis van input.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een natuurlijk taalverwerkingssysteem gemaakt door OpenAI en gebruikt door bedrijven als Microsoft en Google. Het neemt input in de vorm van tekst en gebruikt diep leren om een ​​reactie te genereren.

De technologie is gebaseerd op een door AI gegenereerd algoritme GPT (Generative Pre-trained Transformer) en wordt gebruikt om conversatiesystemen te creëren die vragen kunnen beantwoorden en aanbevelingen of advies kunnen geven.

ChatGPT heeft de wereld stormenderhand veroverd, waardoor iedereen met een internetverbinding natuurlijke taalverwerking kan gebruiken om problemen op te lossen of antwoorden te krijgen. Individuen zijn al begonnen ChatGPT te gebruiken om essays te schrijven, interviewvragen te beantwoorden, medische aandoeningen te onderzoeken en nog veel meer.

En met de recente release van de OpenAI-broncode, bakken bedrijven en softwareontwikkelaars deze in hun producten en vergroten ze het bereik.

De impact van AI op kinderen en toekomstige generaties

AI-technologie heeft het potentieel om praktisch elk aspect van het leven radicaal te veranderen, van gezondheidszorg tot onderwijs. Het is gemakkelijk in te zien hoe het concept van AI tot bezorgdheid kan leiden – maar als we verder kijken dan de implicaties van machines die banen overnemen, kunnen we zien hoe AI kan worden gebruikt om ons leven op talloze positieve manieren te verbeteren.

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen die AI zou kunnen bieden aan kinderen en toekomstige generaties:

1. Verbeterde onderwijservaringen

Onderwijs vereist het constant bijhouden van statistieken en het creëren van inhoud om aan de behoeften van studenten te voldoen. AI kan dit proces automatiseren, waardoor een efficiëntere data-analyse en het genereren van content mogelijk wordt. Dit kan helpen ervoor te zorgen dat de educatieve ervaring is afgestemd op de behoeften van elke student, waardoor ze een grotere kans op succes hebben.

Generatieve AI kan bijvoorbeeld real-time chatbots maken die gepersonaliseerd advies kunnen geven aan studenten terwijl ze aan hun opdrachten werken. AI kan ook worden gebruikt om de voortgang van een student te meten en aanbevelingen of interventies te doen, zodat studenten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun leerdoelen te bereiken.

Bovendien kan inhoud worden geschreven en aan studenten worden verstrekt op basis van hun unieke interesses en behoeften, waardoor een educatieve ervaring op maat mogelijk is.

2. Verbeterde zorgresultaten

AI kan worden gebruikt om grote hoeveelheden patiëntgegevens te analyseren om potentiële medische problemen te identificeren die met traditionele methoden onopgemerkt zouden kunnen blijven. Dit kan artsen helpen hun patiënten nauwkeuriger en sneller te diagnosticeren en te behandelen.

Bovendien kunnen door AI aangedreven bots potentiële risico’s identificeren en zorgadvies geven. Op AI gebaseerde chatbotsystemen kunnen bijvoorbeeld vragen van patiënten beantwoorden, waardoor artsen en verpleegkundigen tijd vrijmaken om zich te concentreren op complexere medische taken.

Met name voor kinderen kunnen AI-systemen een meer gepersonaliseerde zorgervaring bieden. Op AI gebaseerde systemen kunnen bijvoorbeeld gezichtsherkenning en stemherkenning gebruiken om personen te identificeren en advies op maat of medische behandelingen te geven.

3. Veiligere digitale (en fysieke) omgevingen

Gegevensbeveiliging blijft een groeiende zorg voor ons allemaal, en AI-systemen brengen online beveiliging en bescherming een stap verder. AI kan helpen bij het detecteren van kwaadaardige activiteiten op internet en het identificeren van potentiële bedreigingen, waardoor kinderen online een veiligere omgeving krijgen.

Op AI gebaseerde systemen kunnen ook onze huizen bewaken en ervoor zorgen dat onze kinderen veilig zijn als we weg zijn. En in combinatie met de Internet of Things (IoT)-technologie kunnen AI-systemen onze gewoonten leren kennen en automatisch reageren op mogelijke beveiligingsproblemen.

4. Uitgebreide toegang tot bronnen

Kinderen moeten toegang hebben tot middelen om te leren en te groeien, maar helaas hebben niet alle kinderen toegang tot hetzelfde niveau van onderwijs of middelen. Maar op AI gebaseerde systemen kunnen deze kloof helpen overbruggen door hulpmiddelen en leermiddelen te bieden die zijn afgestemd op de behoeften van elk kind.

Op AI gebaseerde systemen kunnen ook toegang bieden tot enorme bibliotheken met educatief materiaal, van boeken en video’s tot interactieve simulaties en games. Dit zou kinderen over de hele wereld in staat stellen toegang te krijgen tot middelen waartoe ze anders nooit toegang zouden hebben gehad.

5. Grotere kansen voor loopbaan- en vaardigheidsontwikkeling

AI gaat mensen in het personeelsbestand niet vervangen, AI-systemen zijn immers ontworpen om het werk dat we doen te verbeteren en aan te vullen. Maar AI kan helpen om specifieke taken efficiënter te maken of ons meer mogelijkheden te bieden voor het ontwikkelen van vaardigheden.

Kinderen en tieners zouden bijvoorbeeld op AI gebaseerde systemen kunnen gebruiken om tests en interviews te oefenen, waardoor ze beter worden voorbereid op elk carrièrepad dat ze kiezen. Studenten zouden ook op AI gebaseerde systemen kunnen gebruiken om hen te helpen toegang te krijgen tot grotere kansen op banen en stages.

Door de kloof tussen het onderwijs en de moderne beroepsbevolking te dichten, kunnen op AI gebaseerde systemen kinderen en tieners helpen de vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben voor een succesvolle toekomst.

De minpunten van AI en de toekomst van onze kinderen

De voordelen die AI belooft, zijn ongelooflijk opwindend, maar zoals bij elke technologie zijn er potentiële risico’s en nadelen.

1. Een verminderde hoeveelheid menselijke interactie

Kinderen en tieners worden momenteel geconfronteerd met een epidemie van sociaal isolement, en op AI gebaseerde systemen zouden de tijd die ze besteden aan interactie met anderen verder kunnen verminderen. Als kinderen te afhankelijk worden van op AI gebaseerde systemen, kan dit ertoe leiden dat ze de cruciale menselijke verbinding missen die essentieel is voor hun ontwikkeling.

Een voorbeeld is een stap in de richting van het gebruik van AI-tools voor therapie en counseling. In plaats van afspraken te plannen met getrainde professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zouden kinderen in plaats daarvan op AI gebaseerde diensten kunnen gebruiken.

Hoewel dit een grotere toegang tot levensreddende geestelijke gezondheidszorg zou kunnen creëren, zou het ook het persoonlijke contact van kinderen met andere mensen kunnen verminderen. Bovendien vormt het vertrouwen op een AI-output zonder de onderliggende trainingsprocessen te kennen een bedreiging voor de autonomie en identiteitsvorming van kinderen.

2. Het creëren van een grotere “digitale kloof”

Vanwege de kosten die gepaard gaan met op AI gebaseerde systemen, zouden ze een nog grotere digitale kloof kunnen creëren tussen degenen die toegang hebben tot dergelijke bronnen en degenen die dat niet hebben.

Omdat op AI gebaseerde systemen goedkoper zijn dan het inhuren van leraren en counselors, kunnen ze menselijke werknemers ook volledig vervangen. Dit zou leiden tot minder kansen op werk voor degenen die al benadeeld zijn – of de hoeveelheid zinvol werk die ze kunnen vinden verminderen.

3. Verminderde creativiteit en probleemoplossend vermogen

Op AI gebaseerde systemen kunnen veel taken overnemen die mensen ooit zouden hebben gedaan, zoals testen, beoordelen en feedback geven op studentenprojecten. Hoewel dit belooft meer tijd vrij te maken voor onderwijzers om zich te concentreren op diepgaande, zinvolle instructies, kan het ook het creatieve denken en het probleemoplossend vermogen van kinderen verminderen.

Te veel automatisering in het onderwijs kan leiden tot een gebrek aan creativiteit of kritisch denkvermogen van studenten. Bijvoorbeeld, plagiaat is een probleem geworden met op AI gebaseerde systemen. Het is niet alleen cruciaal voor docenten om kinderen te leren hoe belangrijk het is om creatief te zijn en plagiaat te voorkomen, maar het is ook nuttig voor hen om kritisch te leren denken en zelfstandig problemen op te lossen.

4. Ethische implicaties van gegevensverzameling

AI wordt aangedreven door gegevensverzameling. Dus, natuurlijk, hoe meer we vertrouwen op op AI gebaseerde systemen, hoe meer gegevens we over onze kinderen verzamelen. Dit brengt tal van ethische en privacykwesties met zich mee die moeten worden aangepakt om AI op een verantwoorde manier te gebruiken.

Het verzamelen van gegevens kan mogelijk ook schadelijk zijn voor kinderen door vooringenomen resultaten te creëren voor bepaalde demografische groepen.

Algoritmen voor gezichtsherkenning werken bijvoorbeeld mogelijk niet zo goed op donkere huidtinten, en generatieve programma’s die online tekst gebruiken, kunnen haatdragende taal of aanstootgevende stereotypen vastleggen. Als kinderen en tieners de mogelijke vooroordelen van AI niet kunnen herkennen, lopen ze het risico negatieve denkpatronen te ontwikkelen.

5. Een vermindering van kritisch denken

Mogelijk een van de belangrijkste problemen met AI is het potentieel voor een afname van kritische denkvaardigheden. Naarmate AI vaker voorkomt, is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat kinderen niet alleen op automatisering en computers vertrouwen om hun problemen op te lossen.

In plaats daarvan moeten ze worden aangemoedigd om onafhankelijk te denken en zelf met creatieve oplossingen te komen. Ze moeten ook worden geleerd om gegevens en informatie zorgvuldig te evalueren om mogelijke vooroordelen in de resultaten die ze ontvangen te identificeren.

Door een cultuur van onafhankelijk denken en kritische beoordeling te bevorderen, zullen kinderen in de toekomst beter voorbereid zijn op het leven met AI.

Leer hoe u veilig kunt leven met de toekomst van AI-technologie

Kunstmatige intelligentie wordt snel een onderdeel van ons dagelijks leven en het is essentieel om de implicaties van deze technologie voor kinderen en toekomstige generaties te begrijpen. Door op verantwoorde wijze AI te leren gebruiken en onze kinderen voor te bereiden op het leven met AI, kunnen we een betere toekomst creëren – en hen helpen te leren hoe ze veilig met de toekomst van technologie kunnen leven.

Dus laten we AI-technologie verantwoord gebruiken en onze kinderen voorbereiden op het leven met AI, zodat ze zonder angst de vruchten kunnen plukken.

Bij Kidslox, werken we er hard aan om de laatste trends voor te blijven om ervoor te zorgen dat u bent uitgerust met de kennis en hulpmiddelen om uw gezin te beschermen tegen mogelijke risico’s.

Blijf deze handleidingen doorbladeren voor meer informatie over hoe u uw kinderen het beste kunt voorbereiden op het leven met geavanceerde technologie! Onze bibliotheek met op onderzoek gebaseerde inzichten en handleidingen zal je helpen om je gezin uit te rusten met de tools en kennis die ze nodig hebben om door het leven te navigeren in een wereld vol technologie.