Help, mijn kind wordt gepest op school!

Author avatar

Carolanne Bamford-Beattie

|

Het is een moment waar elke ouder bang voor is. Uw kind lijkt verdrietig, teruggetrokken en prikkelbaar. Je vraagt ​​wat er aan de hand is en ze geven toe dat mensen ze op school pesten. Je hart zinkt en je onderdrukt je eigen emoties terwijl je een moedig gezicht opzet om ze uit deze vreselijke situatie te helpen.

Wat is pesten en welke vormen van pesten komen voor op school?

Helaas kan pesten heel gebruikelijk zijn op scholen, en met de populariteit van sociale-mediaplatforms zijn er manieren waarop pestkoppen hun misbruik buiten de speeltuin kunnen voortzetten.

Pesten is een vorm van intimidatie. Het is gedrag dat erop gericht is een ander opzettelijk schade toe te brengen, te intimideren of te dwingen.

Een kind kan om vele redenen en buiten zijn schuld een doelwit worden voor pestkoppen. Pestkoppen gedragen zich zoals ze doen vanwege de relatie die ze hebben met zichzelf en de mensen om hen heen, niet met het slachtoffer.

Enkele vormen van pesten op scholen zijn:

Fysiek pesten

Mensen slaan, laten struikelen, hun eigendommen beschadigen en dingen doen zoals het blokkeren van hun in- en uitgang naar een gebouw of transportmiddel zijn allemaal voorbeelden van fysiek pesten op school.

Verbaal pesten

Schelden, beledigingen uiten en woorden gebruiken om te bedreigen of te intimideren zijn allemaal voorbeelden van verbaal pesten.

Sociaal pesten

Is vaak moeilijker te detecteren en kan bijzonder verraderlijk zijn. Voorbeelden van sociaal pesten zijn onder meer het verspreiden van geruchten, het nabootsen van iemand die onaardig is of het maken van grappen met de bedoeling hem of haar te vernederen.

Cyberpesten

Het internet biedt ongelukkig genoeg mogelijkheden voor kinderen om gepest te worden. Van roddelen over hen op sociale media, het opzetten van nepaccounts over hen, of het targeten ervan. Cyberpesten is hard op weg een van de grootste problemen op de scholen van vandaag te worden.

Wat is de impact van pesten op scholen?

Pesten heeft een blijvende impact op iemands zelfwaardering en geestelijke gezondheid. Op de korte termijn omvatten de effecten van pesten op scholen:

 • Leren moeilijker maken voor het slachtoffer
 • Zorg ervoor dat iemand school mist.
 • Uit hetzelfde onderzoek bleek dat kinderen die dagelijks op school gepest worden, drie keer meer kans hebben om buitengesloten te worden dan leeftijdgenoten die niet gepest worden.
 • Pesten op school moedigt kinderen ook aan om wraak te nemen, wat de situatie verergert en hen in potentieel gevaar brengt
 • Pesten kan ook de relaties van een kind met anderen schaden en spanningen thuis veroorzaken
 • Uitgesloten worden (LSYPE-onderzoek hieronder heeft uitgewezen dat kinderen die dagelijks gepest werden driemaal meer kans hadden om van school te worden uitgesloten dan kinderen die niet gepest werden)

Aan de meest zorgwekkende kant van het spectrum kan pesten op school ertoe leiden dat kinderen depressief, teruggetrokken en angstig worden en, in de ernstigste omstandigheden, tot zelfbeschadiging of een poging tot zelfmoord.

Pesten op scholen voorkomen

De tijd dat van kinderen verwacht wordt dat ze ‘de kin omhoog houden’ of ‘een pestkop terugslaan’ zijn al lang voorbij als iemand op school agressief tegen ze wordt. Het is algemeen aanvaard dat pesten geen overgangsritueel is, en dat het ook niet geaccepteerd mag worden door kinderen en hun families.

Er zijn veel internationale organisaties die de strijd zijn aangegaan om pesten op scholen te helpen voorkomen en hun sites staan ​​vol met informatie en bronnen over hoe je pesten op scholen kunt voorkomen en rapporteren, waaronder:

Volgens de Britse Anti-Bullying Alliance zijn er tien principes die leraren, verzorgers en de bredere scholastische gemeenschap in overweging moeten nemen om pesten op school te helpen voorkomen. Dit zijn:

 • Luisteren naar alle klachten of kwesties die een kind of verzorger heeft met betrekking tot pesten op school
 • Het aanmoedigen en actief creëren van een omgeving van inclusie voor iedereen, ongeacht hun achtergrond, handicap of speciale onderwijsbehoeften
 • Respect voor iedereen, van leraren tot leerlingen en ondersteunend personeel
 • Het uitdagen van alle voorbeelden van ongepast en pestgedrag
 • Het vieren van verschillen bij anderen en het bevorderen van een omgeving waarin verschillen positief worden gezien
 • Begrijpen wat pesten is, hoe je het kunt identificeren en wat het betekent, en wat het niet is
 • Rapporteert alle gevallen van pesten binnen en buiten de schoolomgeving
 • Onderneem actie tegen elke vorm van pesten, inclusief kinderen met een handicap en speciale onderwijsbehoeften
 • Dat de school een beleid heeft om ervoor te zorgen dat er duidelijke procedures en richtlijnen zijn met betrekking tot pesten en wat er gebeurt als u wordt betrapt of het slachtoffer wordt van pesten op school

Moeten scholen een pestbeleid voeren?

Ja. Verantwoordelijke scholen moeten een concreet pestbeleid hebben waar iedere leerling, verzorger en personeelslid toegang toe heeft en zich volledig van bewust is.

In Groot-Brittannië is dit in de wet vastgelegd. Sectie 89 van de Education and Inspections Act 2006 stelt dat alle (niet-betaalde) staatsscholen maatregelen moeten treffen om goed gedrag aan te moedigen en alle vormen van pesten te ontmoedigen.

Hoe zou een anti-pestbeleid op school eruit moeten zien?

 1. Er moet een duidelijke definitie van pesten komen, waarin wordt uiteengezet wat pesten op school inhoudt
 2. In de VS hebben veel staten een modelbeleid tegen pesten waar een school naar kan verwijzen bij het creëren van een beleid dat bij die specifieke instelling past. Bij het opstellen van het beleid is het belangrijk om ervoor te zorgen dat duidelijk is waar het beleid van toepassing is, inclusief reizen en cyberpesten
 3. Er moet een duidelijk gedefinieerde en overeengekomen meldingsprocedure zijn
 4. In het antipestbeleid moet worden opgenomen hoe en waar slachtoffers hulp kunnen krijgen als ze op school gepest zijn
 5. Ook moet worden uiteengezet hoe de school proactieve maatregelen zal nemen om pesten in eerste instantie te voorkomen

Mijn kind wordt gepest op school, wat moet ik doen?

Het is hartverscheurend om te horen dat uw kind op school wordt gepest, maar het is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat u de juiste procedures volgt en probeert het hoofd koel te houden om de situatie onder controle te houden en uw kind te ondersteunen.

Laat uw kind eerst weten dat het pesten nooit zijn schuld is. Pestkoppen schaden anderen omdat ze ongelukkig zijn in hun eigen leven.

Luisteren. Probeer het hele beeld en de context te begrijpen van wat er is gebeurd en ondersteun uw kind met een open en niet-oordelende ruimte om te praten over wat er precies aan de hand is.

Maak een plan. Zorg ervoor dat uw kind voorbereid is voordat het pesten plaatsvindt. Leer ze hoe ze een situatie kunnen verspreiden waarin iemand onaardig of provocerend is. Voorbeelden hiervan zijn: ‘dat is niet aardig om te zeggen’ en een simpele. ‘Laat me alleen.’

Het idee van pestkoppen kan erg intimiderend zijn voor kinderen. Probeer thuis rollenspelscenario’s uit, zodat u ze passende tips en advies kunt geven over hoe te handelen in een mogelijke pestsituatie op school.

Bouw het zelfvertrouwen en het rechtvaardigheidsgevoel van uw kind op door thuis heel duidelijk te zijn met uw eigen grenzen over wat acceptabel gedrag ten opzichte van anderen is.

Als uw kind herhaaldelijk en ernstig gepest wordt en niet stopt nadat hij of zij de andere leerling heeft gevraagd ermee op te houden, meld het gedrag dan volgens de anti-pestprocedures van de school.

Houd bewijsmateriaal bij van het pesten en een logboek met data en incidenten. Als uw kind cybergepest wordt, bewaar dan de schermafbeelding en de berichten, maak het profiel van uw kind privé en blokkeer de aanstootgevende pestkop zodat deze geen contact meer met hem of haar kan opnemen.

Moedig uw kind aan om het soort persoon te zijn dat op anderen let en opkomt als ze op school gepest worden.

Praat op een niet-confronterende manier met de ouders. Leg objectief uit dat uw kind van streek is en met u heeft gesproken over enkele dingen die op school zijn gebeurd. Vraag of hun kind iets tegen hen heeft gezegd en leg uit dat u samen tot een oplossing wilt komen om beide kinderen tevreden te houden.

Leer vaardigheden die situaties aan uw kind verspreiden. Moedig een kind nooit aan om terug te slaan, of om voor zichzelf op te komen. Kinderen die gepest worden, moeten zoveel mogelijk zelfvertrouwen hebben en dit komt voort uit een duidelijk idee van wat goed en fout is.

Houd de school en andere belangrijke zorgverleners op de hoogte. Leraren weten misschien niet wat er aan de hand is, omdat kinderen heel heimelijk kunnen zijn met hun pesterijen, vooral als het online gebeurt. Door docenten op de hoogte te houden, zorgt u ervoor dat iedereen op de hoogte is van wat er aan de hand is en kunt u voor een extra paar ogen zorgen als u niet in de buurt bent om de zaken in de gaten te houden.

Pesten op school is voor elk kind en zijn ouders iets vreselijks om mee te maken, maar door zelfverzekerd te blijven, de regels te begrijpen die een school hanteert en het pesten op een afgemeten manier te melden, kan dit helpen het gedrag te stoppen en mogelijk te voorkomen dat anderen er last van krijgen. dezelfde behandeling in de toekomst.