Hoe verantwoordelijke digitale burgers op te voeden

Author avatar

Carolanne Bamford-Beattie

|

Wat is digitaal burgerschap en waarom is het belangrijk?

Het idee van digitaal burgerschap is niet nieuw, maar de filosofie is de laatste jaren steeds bekender geworden naarmate ons leven steeds meer verweven raakt met technologie. Veel onderwijzers, scholen en andere bestuursgroepen pleiten allemaal voor een groter bewustzijn van hoe je vanaf de eerste jaren een verantwoordelijke digitale burger kunt zijn.

Digitaal burgerschap is een term die wordt gebruikt om het verantwoorde en ethische gebruik van technologie te beschrijven, met name in online ruimtes. Het omvat een breed scala aan gedragingen, van respectvol zijn tegenover anderen online, het beschermen van iemands persoonlijke informatie en het niet creëren of delen van schadelijke inhoud. Het houdt ook in dat we proactief helpen om het internet voor iedereen een veilige plek te houden, door cyberpesten, haatdragende taal en andere gevaarlijke retoriek te melden, waar dan ook.

In het huidige digitale tijdperk, waarin technologie alomtegenwoordig en alomtegenwoordig is, is het belangrijker dan ooit om digitaal burgerschap te begrijpen. Het is essentieel dat individuen, met name jongeren, de gevolgen begrijpen die hun online gedrag kan hebben, voor zichzelf en voor anderen. In deze Wegwijzer onderzoeken we wat digitaal burgerschap is, waarom het belangrijk is en hoe je het kunt oefenen digitaal burgerschap voor uw kinderen.

Wat betekent digitaal burgerschap?

Definitie van digitaal burgerschap is complex. We hebben het over een manier van gedragen die zich uitstrekt van hoe we ons gedragen in de ‘echte wereld’ tot ons online leven. Het concept omvat een breed scala aan normen, gedragingen en verantwoordelijkheden waarmee mensen rekening moeten houden bij het gebruik van digitale technologie. Het is het begrip van hoe het internet veilig, ethisch en verantwoord te gebruiken. Dit omvat alle elementen van het digitale leven, van online veiligheid tot het juiste type digitale communicatie en verantwoord gebruik van sociale media.

Bij digitaal burgerschap gaat het naast individueel gedrag ook om het creëren van een positieve online community. Het gaat om respect hebben voor anderen en het bevorderen van een cultuur van vriendelijkheid, empathie en wederzijds respect online. Het houdt in dat je anderen behandelt met dezelfde waardigheid en hetzelfde respect dat je van jezelf zou verwachten.

Kortom, veel van wat we leren over digitaal burgerschap zou je kunnen omschrijven als ‘gezond verstand’.Gezond digitaal burgerschap draait om het besef dat er echte mensen achter onze apparaten zitten, en hoe we tegenover hen handelen zou niet anders moeten zijn dan de manier waarop we met hen zouden omgaan als we ‘in het echte leven’ waren. Kortom, er is geen onderscheid tussen de twee.

Waarom is digitaal burgerschap belangrijk?

Digitaal burgerschap is om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste helpt het om een ​​veilige online omgeving voor iedereen te bevorderen. Een verantwoordelijke burger zijn in ons fysieke en niet-digitale leven is vanzelfsprekend, en daarom zou de manier waarop we ons online gedragen niet anders moeten zijn. Door digitaal verantwoord gedrag te vertonen, kunnen individuen zichzelf en hun dierbaren beschermen tegen online bedreigingen zoals identiteitsdiefstal, cyberpesten en online intimidatie.

Ten tweede helpt digitaal burgerschap bij het bevorderen van een positieve onlinegemeenschap waar internet voorgoed kan worden benut. Door anderen met respect en vriendelijkheid te behandelen, helpt een effectieve digitale burger een positieve online cultuur te creëren die empathie, begrip, inclusiviteit en het delen van kennis en middelen bevordert.

Vooruitkijkend is digitaal burgerschap essentieel voor carrièresucces. In het huidige technologische tijdperk zijn werkgevers steeds vaker op zoek naar mensen die een goed begrip hebben van digitale technologie en deze effectief en verantwoord kunnen gebruiken. Door goed digitaal burgerschap te beoefenen, kunnen individuen de vaardigheden en kennis ontwikkelen die nodig zijn voor succes op de digitale werkplek.

Ten slotte is digitaal burgerschap essentieel voor de democratie. Aangezien steeds meer informatie online wordt verspreid, is het essentieel dat individuen onderscheid kunnen maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare informatiebronnen. Door verantwoord online gedrag te vertonen, kunnen individuen helpen om geïnformeerde en betrokken burgers te bevorderen.

Wat zijn de 9 elementen van digitaal burgerschap?

Nu we steeds meer online doen, begrijpen overheden, onderwijzers en ouders over de hele wereld het belang van positief digitaal burgerschap en promoten ze dit vanaf jonge leeftijd in al onze onderwijssystemen.

Volgens auteurs, Mike Ribble en Gerard Bailey, zijn die er 9 elementen van digitaal burgerschap downloaden leren en onthouden:

 1. Digitale toegang: Iedereen moet toegang hebben tot technologie en internet.
 2. Digitale handel: Online transacties moeten ethisch en veilig worden uitgevoerd.
 3. Digitale communicatie: Online communicatie moet respectvol en effectief zijn.
 4. Digitale competentie: Mensen moeten de vaardigheden en kennis hebben om technologie effectief te gebruiken.
 5. Digitale etiquette: Online gedrag moet beleefd en gepast zijn.
 6. Digitale wet: Mensen moeten wetten en regels met betrekking tot technologie en internet volgen.
 7. Digitale rechten en verantwoordelijkheden: Mensen hebben bepaalde rechten en plichten bij het gebruik van technologie en internet.
 8. Digitale gezondheid en bewustzijn:Mensen moeten zich bewust zijn van de mogelijke gezondheidsrisico’s die samenhangen met het gebruik van technologie.
 9. Digitale veiligheid: Mensen moeten stappen ondernemen om hun online veiligheid en privacy te beschermen.

Hoe kunnen we effectief digitaal burgerschap in de praktijk brengen?

We leren hoe we goede burgers kunnen zijn door de begeleiding van onze ouders, verzorgers en verantwoordelijke volwassenen en opvoeders om ons heen. We kijken en leren door hun acties en positieve bekrachtiging van de onze. Maar hoe zit het met de online wereld? Vaker wel dan niet werken we geïsoleerd achter onze schermen en op onze apparaten. Voor sommigen kan dit leiden tot riskanter gedrag en dingen zeggen die ze misschien niet persoonlijk zeggen.

Hier leest u hoe u positief digitaal burgerschap in actie kunt brengen:

 1. Door uw persoonlijke gegevens te beschermen
  Een kernelement van digitaal burgerschap is de bescherming van persoonlijke informatie online. Dit omvat het vermijden van het delen van identificeerbare feiten over uzelf, inclusief volledige namen, adressen en telefoonnummers, bankgegevens, zelfs schoolnamen en locaties. Het gaat om het aankweken van een voorzichtige houding bij het verstrekken van persoonlijke informatie aan websites, apps en andere mensen die u online tegenkomt.
 2. Door geen bullebak of trol te zijn
  Cyberpesten is een groot probleem in het huidige digitale tijdperk. Het is belangrijk om respectvol en aardig te zijn voor anderen online, en gedrag te vermijden dat kwetsend of schadelijk kan zijn voor anderen. Trollen is gemeengoed, vooral op sociale media waar individuen zich achter hun scherm verschuilen om haat en prooi op anderen te verspreiden. Verantwoordelijke digitale burgers proberen dit proactief uit te roeien door het overal te melden waar ze het zien.
 3. Door een positieve online community te creëren
  Het bevorderen en helpen bevorderen van een positieve online gemeenschap is een ander kernelement van een verantwoordelijke digitale burger. Dit omvat respectvol en aardig zijn voor anderen online, en het bevorderen van een cultuur van vriendelijkheid, empathie en wederzijds respect.
 4. Door de implicaties van online gedrag te begrijpen
  Het is belangrijk om de gevolgen te begrijpen van hoe u zich online gedraagt. Dit omvat inzicht in hoe uw digitale acties anderen kunnen beïnvloeden, evenals de mogelijke juridische en ethische gevolgen van slechte etiquette of gevaarlijke activiteiten online.
 5. Door technologie effectief in te zetten
  Bij digitaal burgerschap gaat het om effectief en verantwoord omgaan met technologie. Dit omvat inzicht in hoe tools veilig en ethisch kunnen worden gebruikt, evenals het gebruik van technologie om positieve verandering te bevorderen en een betere wereld te creëren.
 6. Bevorderen van digitaal inzicht
  Weten hoe je op internet, sociale media en andere vormen van technologie moet navigeren, is essentieel voor effectief digitaal burgerschap. Dit kan het ontwikkelen van de vaardigheden en kennis omvatten die nodig zijn om dingen te gebruiken zoals het effectief opstellen van e-mails, het gebruik van ontwikkelingshulpmiddelen en -platforms en om met vertrouwen en vaardigheid in de digitale wereld te werken en te spelen.

Hoe verantwoordelijke online burgers op te voeden: digitaal burgerschap voor kinderen

Digitaal burgerschap is een belangrijk concept dat kinderen al op jonge leeftijd zouden moeten leren. Naarmate technologie meer geïntegreerd raakt in ons dagelijks leven, is het essentieel voor jonge mensen om te begrijpen hoe ze het veilig, verantwoord en ethisch kunnen gebruiken. Door kinderen les te gevenvoorbeelden van goed digitaal burgerschapkunnen ouders en opvoeders hen helpen om zelfverzekerde en verantwoordelijke digitale burgers te worden die met vertrouwen en vaardigheid door de online wereld kunnen navigeren. Hier zijn enkele ideeën om in uw eigen huis te gebruiken:

 • Op zoek naar programma’s en georganiseerde evenementen zoals Week van het digitale burgerschap is een uitstekende manier om tijd in de agenda te steken om proactief te onderwijzen over het concept van digitaal burgerschap thuis en in de klas, waardoor het een gezamenlijke activiteit wordt waar iedereen aan mee kan doen.
 • Maak het leuk! Er zijn verschillende spellen, online puzzels en quizzen die kinderen leren over effectief digitaal burgerschap op een manier die voor hen toegankelijk en aantrekkelijk is.
 • Een van de belangrijkste aspecten van digitaal burgerschap is online veiligheid. Kinderen moeten begrijpen hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen online bedreigingen zoals cyberpesten, identiteitsdiefstal en online roofdieren. Ze moeten worden geleerd om te voorkomen dat persoonlijke informatie online wordt gedeeld, zoals hun volledige naam, adres, telefoonnummer of andere identificerende gegevens. Kinderen moeten ook worden geleerd om sterke wachtwoorden te gebruiken en te voorkomen dat ze op verdachte links klikken of onbekende bestanden downloaden.
 • Door als gezin ouderlijk toezicht te gebruiken, kunt u toezicht houden op de online activiteiten van uw kind en deze constant begeleiden. Eerlijk en transparant zijn over het gebruik van een tool als Kidslox laat hen ook zien hoe belangrijk het is om verantwoordelijk te zijn voor wat ze doen, zien en doen op internet en dat er gevolgen zijn voor slechte keuzes.
 • Een ander belangrijk aspect van digitaal burgerschap is verantwoord online gedrag. Kinderen moeten worden geleerd respectvol en vriendelijk te zijn voor anderen online, en gedrag te vermijden dat kwetsend of schadelijk kan zijn voor anderen. Dit omvat het vermijden van cyberpesten en het behandelen van anderen met dezelfde waardigheid en hetzelfde respect dat ze van zichzelf verwachten.
 • Kinderen moeten ook worden geleerd om kritische consumenten van online-inhoud te zijn. Ze moeten leren onderscheid te maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare informatiebronnen en sceptisch te zijn over informatie die te mooi lijkt om waar te zijn. Door kritische denkvaardigheden te ontwikkelen, kunnen kinderen geïnformeerde en betrokken burgers worden die in staat zijn om goede beslissingen te nemen op basis van betrouwbare informatie.
 • Ten slotte moeten kinderen worden geleerd om technologie effectief en verantwoord te gebruiken. Dit omvat inzicht in het gebruik van technologie om op een positieve manier te communiceren, te leren en te creëren. Kinderen moeten worden geleerd om technologie te gebruiken om positieve verandering te bevorderen en een betere wereld te creëren, hetzij via sociale media-activisme, online fondsenwerving of andere vormen van digitaal burgerschap.

Door kinderen over digitaal burgerschap te leren, kunnen ouders en opvoeders hen helpen verantwoordelijke en zelfverzekerde digitale burgers te worden die met vertrouwen en vaardigheid door de online wereld kunnen navigeren. Digitaal burgerschap is een essentieel onderdeel van het moderne leven, en door onze kinderen deze waarden van jongs af aan bij te brengen, kunnen we hen helpen de vaardigheden en kennis te ontwikkelen die nodig zijn voor succes naarmate ze volwassen worden.