Er der sådan noget som sund skærmtid?

Author avatar

Brad Bartlett

|

Healthy screen time

Steek uw hand op als u het gevoel heeft dat schermen uw leven overnemen.

Tussen je telefoon, tablet, laptop en tv heb je misschien het gevoel dat je niet aan de schermen kunt ontsnappen, en je hebt je misschien afgevraagd of het doorbrengen van zoveel tijd aangesloten op het stopcontact schadelijk is voor je fysieke en mentale gezondheid.

Als u een ouder of voogd bent, maakt u zich waarschijnlijk dubbel zoveel zorgen over de hoeveelheid schermtijd die uw gezin elke dag krijgt.

De wereld wordt steeds afhankelijker van technologie, dus het is van cruciaal belang om grenzen te stellen voor uzelf en uw gezin als het om schermen gaat. Maar wat als de schermtijd niet helemaal bestond?slecht voor jou? Kan het op een gezonde manier worden gebruikt?

Het antwoord is uiteraard het uiterst onbevredigende ‘dat hangt ervan af’. Ja, er bestaat zoiets als ‘gezonde’ schermtijd, maar om er zeker van te zijn dat dit ook echt is en dat uw schermtijd zijn volledige potentieel benut, moet u weten hoe u deze op de juiste manier gebruikt en welke soorten activiteiten dat zijn. eigenlijk voordelig.

Laten we eens nader bekijken hoe u het meeste uit uw schermtijd kunt halen – en tips voor hoe ouders kunnen beginnen met het integreren van gezonde schermtijd in het leven van hun gezin.

Een evenwicht vinden tussen digitaal en het echte leven

We leven in een door technologie verzadigde wereld, met schermen die alomtegenwoordig deel uitmaken van ons dagelijks leven. En met de opkomst van leren op afstand, streamingdiensten en smartphones maken ouders zich steeds meer zorgen over de impact die deze apparaten hebben op de mentale en fysieke gezondheid van hun kinderen.

In werkelijkheid, een kwart van de ondervraagde ouders in 2022 zeiden dat ze bang waren dat hun kinderen te veel tijd op apparaten doorbrachten. Dus hier is de cruciale vraag: hoeveel schermtijd is te veel, en welke soort tijd is nuttig?

Het gaat niet alleen om de uren die je achter een scherm doorbrengt; het gaat overHoe die uren hebben invloed op ons. Uiteraard creëren ontwikkelaars onze digitale ervaringen, zodat ze dat bijna hebben gedaan oneindige herspeelwaarde. Maar dit kan ertoe leiden dat mensen te veel tijd online doorbrengen of schermen gebruiken op manieren die niet noodzakelijkerwijs gezond voor hen zijn.

Hoewel van volwassenen mag worden verwacht dat ze hun gewoonten monitoren en beheersen, hebben kinderen zeker begeleiding nodig om hun eigen gevoel voor gezond online en offline gedrag te ontwikkelen. Met de opkomst van tablets bij het leren op afstand is de mogelijkheid dat kinderen urenlang met apparaten bezig zijn reëler dan ooit.

Een gezonde schermtijd begint niet met beperkingen, maar met inzicht in hoe een gezonde relatie met apparaten eruit ziet. Een essentieel onderdeel hiervan is het erkennen van de impact die technologie en digitale media kunnen hebben, zowel positief als negatief, op ons leven.

Gezonde versus ongezonde schermtijd definiëren

In de zoektocht naar een evenwicht met onze digitale gewoonten is het begrijpen van het verschil tussen gezonde en ongezonde schermtijd cruciaal. Het gaat niet alleen om het instellen van een timer op onze apparaten, maar eerder om de kwaliteit van onze scherminteracties.

Ongezonde schermtijd

Ongezonde schermtijd brengt doorgaans met zich mee passieve betrokkenheid, zoals urenlang eindeloos scrollen door feeds van sociale media of urenlang bingewatchen.

Dergelijke activiteiten kunnen leiden tot mentale uitschakeling en een gevoel van ontevredenheid en zelfs bijdragen aan gevoelens van isolatie. Zonder pauzes voor fysieke activiteit of sociale interactie kan ongezonde schermtijd leiden tot een sedentaire levensstijl en een ongezonde relatie met technologie.

Gezonde schermtijd

Aan de andere kant wordt gezonde schermtijd gekenmerkt door actieve betrokkenheid en intentionaliteit. Het omvat activiteiten zoals deelname aan een online cursus, interactie met vrienden en familie via videogesprekken of zelfs het gebruik van apps voor meditatie en fitness.

Deze activiteiten zorgen niet alleen voor mentale stimulatie, maar helpen ook bij het onderhouden van sociale verbindingen en persoonlijke groei.

AAP-richtlijnen voor gezond schermgebruik

Hoewel er geen one-size-fits-all richtlijn voor schermtijd is van de American Association of Pediatrics (AAP), ligt de nadruk eerder op de kwaliteit van digitale interacties dan alleen op de kwantiteit.

Het is essentieel om rekening te houden met de activiteiten die kinderen ondernemen op digitale media en het gebruik ervan te ondersteunen op manieren die de sociale, emotionele, cognitieve en identiteitsontwikkeling versterken.

Bewijs suggereert dat huishoudelijke regels die zich richten op inhoud, samen kijken en communicatie leiden tot betere welzijnsresultaten vergeleken met regels die uitsluitend gericht zijn op schermtijdlimieten.

Is gezonde schermtijd mogelijk? Positieve schermtijdstrategieën

Strategieën voor gedeelde ervaringen en actieve betrokkenheid

Familiefilm- of game-avonden:

Wilt u ervoor zorgen dat uw schermtijd leuk isEn sociaal? Maak er een familieaangelegenheid van! Verzamel uw gezin voor film- of game-avonden en geniet van inhoud die geschikt is voor de leeftijd, interactief en betekenisvol. Je kunt tablets zelfs op creatieve plekken gebruiken, zoals in een tent in de achtertuin voor wat buitenplezier.

Interactieve leerapps:

Er zijn veel apps en websites die beweren uw kinderen te helpen leren terwijl ze schermtijd hebben. Geloof hun woord echter niet zomaar. Zoek naar apps die interactieve ervaringen bieden met probleemoplossing, creatieve activiteiten en constructieve feedback.

Zelfs wanneer jij vind goede educatieve appsVertrouw niet alleen op de app om uw kind les te geven; in plaats daarvan kunt u betrokken raken bij het gebruik van de app of game met hen en hun voortgang volgen. Op die manier helpt u uw kind te leren dat schermtijd een deelbare ervaring kan zijn.

Creatieve digitale projecten

Moedig kinderen aan om schermen te gebruiken voor creatieve bezigheden zoals digitale kunst, muziekcompositie of videobewerking. Dit bevordert de creativiteit en technische vaardigheden en is voor hen een leuke manier om zich te uiten. Merken als Lego en Play-Doh bieden digitale games aan waarmee kinderen creatieve ontwerpers, uitvinders en ingenieurs kunnen worden.

Kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit in schermtijd

Educatieve programma’s en documentaires

Talloze shows, programma’s en documentaires over streamingdiensten en kabelnetwerken kunnen uw kind helpen nieuwe informatie te leren over de wereld om hem heen.

Wanneer de horizon van een kind verder wordt uitgebreid dan wat hij of zij vanuit zijn achtertuin kan zien, helpt dit hem bij het leren en biedt het positieve culturele en maatschappelijke perspectieven. Als er geen andere keuze lijkt te zijn dan schermtijd, moedig ze dan aan om educatieve inhoud te bekijken in plaats van programma’s die geen educatieve waarde hebben.

Probeer virtuele rondleidingen en ervaringen

Profiteer van virtuele rondleidingen aangeboden door musea, dierentuinen of historische locaties. Veel musea en bibliotheken hebben interactieve websites waarmee kinderen kunnen ervaren en ontdekken zonder hun huis te verlaten.

Dit kan voor hen een uitstekende manier zijn om zonder al te veel schermtijd met de wereld om hen heen om te gaan. Overweeg opnieuw om samen de ervaring aan te gaan en de nieuwe ervaringen met hen te bespreken.

U kunt ook online naar virtuele lessen of lessen zoeken als een manier om het leerproces van uw kind aan te vullen. Van tekenlessen tot tutorials over coderen, er zijn allerlei onderwerpen beschikbaar waarmee kinderen iets nieuws kunnen leren.

Vaardigheidsbevorderende spellen en activiteiten

Schermtijd is ook een geweldige manier om uw kind aan te moedigen deel te nemen aan activiteiten voor het ontwikkelen van sociale en cognitieve vaardigheden. Door samen games spelen of meedoen aan online uitdagingenkunnen kinderen leren samenwerken met anderen en tegelijkertijd hun vaardigheden op het gebied van probleemoplossing en kritisch denken aanscherpen.

Apps lezen

Veel apparaten hebben lees-apps waarmee kinderen zich met geschreven materiaal kunnen bezighouden. Door kinderen toegang te geven tot digitale boeken, strips en andere geschreven inhoud, kunnen ouders een wereld van leren voor hun kinderen openen. Er zijn zelfs apps waarmee kinderen gemakkelijker verhalen kunnen schrijven of blogs kunnen maken met hun vrienden.

Schermtijd in evenwicht brengen met het dagelijks leven

Zoals u zich kunt voorstellen, is het belangrijk om te weten hoe u een evenwicht kunt vinden tussen schermtijd en het dagelijks leven. Hoewel elke gezinssituatie uniek is, zijn er enkele tips die elk gezin kunnen helpen een gezond evenwicht te vinden.

Stel duidelijke regels en grenzen in voor de schermtijd

Stel consistente regels vast over de hoeveelheid en context van schermtijd. Dit omvat onder meer het buiten de slaapkamers houden van apparaten, het instellen van schermvrije zones en tijden, en het implementeren van een avondklok voor apparaten.

Een gezinsmediaplan kan een geweldig hulpmiddel zijn om mediagebruik af te stemmen op gezinswaarden en om een ​​gezonde relatie met de media op te bouwen. Deze plannen helpen gezinnen samen te beslissen hoe ze het mediagebruik en de verantwoordelijkheden kunnen beheren. Zorg er gewoon voor datiedereen is het eens met het plan en is bereid het te volgen.

Vermijd schermtijd als digitale fopspeen

Gebruik schermtijd niet als beloning of straf. Dit kan een negatief precedent scheppen voor de relatie van een kind met technologie. Bied in plaats daarvan beloningen uit het echte leven en mogelijkheden om deel te nemen aan fysieke activiteit om hun zelfvertrouwen, zelfbeheersing en probleemoplossende vaardigheden te vergroten. Omdat schermtijd waardevol is voor kinderen, kunt u het verlangen om met technologie om te gaan in uw voordeel gebruiken en leermogelijkheden creëren.

Moedig evenwichtig technologiegebruik aan

Het gebruik van technologie moet in evenwicht worden gebracht met andere activiteiten, zoals fysieke activiteit, buitenspelen, hobby’s, lezen, creatieve bezigheden en sociale interacties. Technische vaardigheden kunnen belangrijk zijn voor het toekomstige succes van een kind, maar dat geldt ook voor interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, teambuilding en probleemoplossing, die kunnen worden ontwikkeld door middel van een verscheidenheid aan activiteiten.

Kies de juiste media en ga samen aan de slag

Zoals we in de bovenstaande strategieën vermeldden, kan het samen doorbrengen van schermtijd helpen de isolatie weg te nemen die gepaard kan gaan met het gebruik van technologie. Gebruik deze tijd om onderwerpen te bespreken die verband houden met de media die worden geconsumeerd, evenals de waarden en moraal van de inhoud.

Moedig alternatieve activiteiten aan

Betrek uw kinderen bij activiteiten, zowel binnen als buiten het huis. Hierbij kunt u denken aan lezen, tekenen, creatief spelen, sporten of museumbezoeken, die sociale interactie en verkenning buiten het scherm bevorderen. Dit betekent niet dat je het gebruik van technologie door kinderen moet beperken. Zoek liever een balans die voor uw gezin werkt.

Wees een rolmodel

Misschien wel het allerbelangrijkste: geef uw kinderen het goede voorbeeld door uw eigen schermtijd te beperken en in de gaten te houden. Dit zal er niet alleen voor zorgen dat uw gezin op één lijn komt, maar geeft uw kinderen ook een signaal dat u hun worstelingen met het gebruik van technologie begrijpt.

Als uw kinderen zien hoe u ‘zichzelf verliest’ in uw eigen apparaten, kan het voor hen normaal lijken als ze met hun eigen apparaten bezig zijn. Bovendien kunt u het belang van het beperken van het technologiegebruik communiceren via gesprekken en door gezonde gewoonten te versterken.

Kan schermtijd gezond zijn?

Zoals alles in het leven is gematigdheid de sleutel. Technologie kan een geweldig hulpmiddel zijn om te leren en contact te maken met anderen als het op de juiste manier wordt beheerd – maar als het ons wordt geconsumeerd, kan het een afstand tot de realiteit creëren.

Als ouder of voogd is het uw verantwoordelijkheid om de relatie van uw kinderen met technologie te helpen bewaken. Door technologievrije tijden van de dag te creëren, apps voor ouderlijk toezicht en moderatie op hun apparaten in te schakelen en zelf gezond gedrag te modelleren, kunt u uw kinderen helpen een gezonde relatie met schermen op te bouwen.

Terwijl we door onze steeds digitalere wereld blijven navigeren, kunt u nadenken over uw eigen schermtijdgewoonten en die van uw gezin. Creëert u een omgeving waarin schermtijd gunstig en evenwichtig is? Bedenk dat het niet noodzakelijkerwijs gaat om het elimineren van schermen uit ons leven, maar om het gebruiken ervan op manieren die gezond, constructief en betekenisvol zijn.

Om deze strategieën effectief te implementeren en de schermtijd te beheren, kunnen tools zoals Kidslox van onschatbare waarde zijn.

Kidslox biedt een praktische oplossing voor het instellen en monitoren van de schermtijd, waarmee u en uw gezin een gezonde relatie met technologie kunnen opbouwen en onderhouden. Met de juiste tool voor ouderlijk toezicht kunt u het apparaatgebruik controleren en ervoor zorgen dat de schermtijd wordt gebruikt voor constructieve activiteiten.

Neem dus de tijd om uw eigen relatie met technologie te beoordelen en gezonde gewoonten voor uzelf en uw gezin te creëren. Met Kidslox is het opbouwen van een evenwichtige digitale levensstijl nog nooit zo eenvoudig geweest – ongeacht de leeftijd van de gebruiker.