Help, mijn kind is een pestkop!

Author avatar

Carolanne Bamford-Beattie

|

Het is voor elke ouder en familie een moeilijk moment om mee om te gaan als de school naar huis belt en je vertelt dat je kind ervan wordt beschuldigd iemand te hebben gepest. Gevoelens van schuld, schaamte, woede en natuurlijk teleurstelling zijn niet ongewoon.

Als u dit soort nieuws heeft ontvangen, kan het aanvoelen als een vernietigende beoordeling van uw opvoedingsvaardigheden. Hoe is dit gebeurd? En wanneer veranderde jouw kleine engel in de pestkop op de speelplaats?

In dit artikel bekijken we enkele redenen waarom kinderen anderen pesten, hoe u kunt herkennen of uw kind een pestkop is en hoe u ervoor kunt zorgen dat ze zich in de toekomst op een sociaal positievere manier gaan gedragen.

Is mijn kind een pester?

Laten we eerlijk zijn. Kinderen kunnen heel gemeen zijn. Vooral als ze klein zijn en nog niet de vaardigheden hebben geleerd die ze nodig hebben om zichzelf emotioneel te reguleren en altijd aardig te zijn. Conflicten op de speelplaats zijn niet ongewoon en als het om broers en zussen gaat, hebben sommige huishoudens te maken met totale binnenlandse oorlogen.

Maar er is een dunne lijn tussen onschuldige ruzies en gekibbel en de herhaalde agressie die pesten inhoudt.

Volgens de Amerikaanse overheidsbron Stop Pesten is de definitie van pesten: ongewenst, agressief gedrag waarbij sprake is van een werkelijke of waargenomen machtsongelijkheid. Binnen deze definitie is het belangrijk op te merken dat het gedrag zich heeft herhaald of het potentieel heeft om zich te herhalen.

De tactieken van pesten zijn divers. Pestkoppen kunnen fysieke verschillen, waaronder kracht, lichaamsgewicht en lengte, gebruiken om hun leeftijdsgenoten te pesten. Terwijl anderen meer sociaal verraderlijke tactieken kunnen gebruiken, waaronder het benutten van hun populariteit, evenals ‘voorkennis’ over anderen om subtieler agressief pestgedrag uit te voeren.

Er zijn veel manieren om anderen te pesten, van het verspreiden van geruchten, fysieke aanvallen, schelden en uitsluitingstactieken. En naarmate ons sociale leven online verandert, vindt dit gedrag vaak plaats op sociale media-apps en via andere digitale platforms.

De Nationaal Centrum voor Pestenpreventie beweert dat een vijfde van de kinderen aangeeft tijdens het schooljaar gepest te zijn. En één op de vijf ‘tweens’ (9- tot 12-jarigen) meldt dat ze cyberpesten hebben meegemaakt, er getuige van zijn geweest of zelf aan cyberpesten hebben deelgenomen.

Het spreekt voor zich dat pesten een topprioriteit is voor ouders en kinderen, en scholen moeten een krachtig standpunt innemen over het uitroeien ervan en het voorkomen dat leerlingen zowel online als offline gepest worden.

Het kan zijn dat u een telefoontje van de school heeft gehad, of misschien bent u door een andere ouder geconfronteerd met het gedrag van uw kind ten opzichte van zijn of haar ouders. Maar soms is het omdat je een vermoeden hebt over hun gedrag thuis, of tegenover hun broers en zussen, waardoor je je zorgen maakt en je afvraagt ​​of ze ook anderen pesten.

De tekenen waar u op moet letten zijn onder meer:

 • Steeds agressiever gedrag thuis – dit omvat schreeuwen, schelden en slaan
 • Meer disciplinaire bijeenkomsten of aanhoudingen op school, of heb je misschien slechte schoolprestaties opgemerkt die niet bij je karakter passen?
 • Omgaan met kinderen waarvan bekend is dat ze anderen pesten en meer ongehoorzaam gedrag vertonen dan voorheen
 • Het hebben van spullen waarvan u niet op de hoogte was en die mogelijk van anderen zijn afgenomen
 • Overmatig bezorgd zijn over hun reputatie, sociale status of het opzettelijk vragen om mensen uit te sluiten van feesten of evenementen

Wat zorgt ervoor dat een kind anderen pest?

Je hebt het telefoontje gehad en nu vraag je jezelf af: ‘Waarom is mijn kind een pestkop?’

De redenen waarom een ​​kind agressief tegenover anderen handelt, zijn complex.

Deskundigen zijn het erover eens dat het in veel gevallen voor een kind een manier is om de macht en controle te verwerven die hem op andere gebieden van zijn leven is ontnomen.

Een kind met een oudere, agressieve broer of zus kan bijvoorbeeld zijn pestgedrag in de klas nabootsen. Helaas pesten kinderen in veel gevallen anderen omdat ze getuige zijn geweest van anderen die thuis pestgedrag vertoonden.

Andere redenen kunnen de facetten van de persoonlijkheid van een kind zijn. Het dominante en veeleisende gedrag van kinderen kan vaak uitmonden in pesten als ze de gewoonte krijgen om sociale situaties te manipuleren om hun zin te krijgen.

Als het om sociale hiërarchieën gaat, kunnen kinderen vaak beginnen met pestgedrag om hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. Dit kan zich vaak manifesteren door middel van sociale uitsluitingstactieken, het verspreiden van geruchten en cyberpesten.

Hoe u uw kind kunt benaderen als hij of zij iemand heeft gepest

Als de leerkracht van uw kind of een andere ouder heeft gemeld dat uw kind iemand anders heeft gepest, zult u zich waarschijnlijk teleurgesteld en boos voelen. Ga niet overhaast te werk en disciplineer uw kind zonder hem/haar eerst de kans te geven zijn gedrag uit te leggen. Het eerste dat u moet doen, is het probleem met een open geest benaderen en uw kind de ruimte geven om te communiceren en zijn kant van het verhaal te vertellen.

Probeer de redenen achter het pestgedrag te achterhalen

Dit zal niet gemakkelijk zijn, vooral als uw kind jong en emotioneel onvolwassen is. Het is voor volwassenen moeilijk om te begrijpen waar hun agressie vandaan komt, dus het stellen van complexe vragen aan een kind over de motivaties achter zijn gedrag zal waarschijnlijk geen succes hebben.

Probeer de verschillende factoren te begrijpen in de scenario’s waarin uw kind een pestkop is. Een groot deel van het pestgedrag komt neer op een laag zelfbeeld en het gevoel bedreigd te worden, zowel fysiek als sociaal, en het vinden van die motivaties kan helpen bij het bedenken van een strategie om dit in de toekomst te voorkomen.

Als uw kind bijvoorbeeld een fervent voetballer is en bang is dat zijn plek in het team in gevaar komt, kan hij of zij een leeftijdsgenoot uitschelden en kleineren om zijn zelfwaardering te vergroten en het vertrouwen van de concurrent te ondermijnen.

Hoe u pestgedrag in de toekomst kunt voorkomen

Zodra u de gevallen heeft geïdentificeerd die het antisociale gedrag van uw kind kunnen veroorzaken, is het tijd om een ​​strategie te bedenken hoe u hem kunt helpen deze situaties gezonder het hoofd te bieden.

Positieve bekrachtigingstactieken kunnen in deze scenario’s nuttig zijn – in plaats van uw kind te vertellen watNIET te doen, hen te begeleiden en te helpen met wat u wilt dat ze in de toekomst doen.

Als uw kind bijvoorbeeld een bepaalde persoon heeft uitgesloten van een wekelijkse bijeenkomst, vertel hem dan dat u verwacht dat hij/zij de volgende keer wel wordt uitgenodigd. Als uw kind de gewoonte heeft om te pesten door gemene opmerkingen over anderen te maken, daag hem dan uit om elke dag iets aardigs tegen een vriend te zeggen en laat hem aan u vertellen wat hij heeft gezegd en gedaan.

Laat hen weten dat u onvriendelijke taal niet tolereert en maak duidelijk wat de gevolgen zullen zijn als zij dit gebruiken. En geef altijd complimenten voor goed gedrag.

Noem ze geen pestkop

Pesten in de kindertijd komt heel vaak voor en komt vaak voort uit situationele of emotionele onvolwassenheid, en niet uit een diepgeworteld persoonlijkheidsprobleem. Als u uw kind bestempelt als pestkop in de klas, kan dit invloed hebben op zijn zelfwaardering, wat op zijn beurt het gedrag kan verergeren. Als iemand je vertelt dat je iets bent, is het niet moeilijk om te zien hoe je identiteit daarop kan worden gevormd, vooral als dat wordt verteld door iemand van wie ze houden en die ze respecteren.

Bespreek de situatie als een op vriendschap gebaseerde situatie en leg uit hoe belangrijk het is om vriendelijk en respectvol te zijn voor iedereen om vriendschappen met anderen te onderhouden, te laten groeien en nieuwe te creëren.

Gebruik bij de leeftijd passende voorbeelden van hoe iemand anders zich door zijn gedrag zou kunnen voelen, en hoe hij/zij zich zou kunnen voelen als het hem/haar zou overkomen.

Zorg ervoor dat er excuses worden gemaakt

Het is een belangrijke vaardigheid om te erkennen wanneer je ongelijk hebt en het goed te kunnen maken.

Zodra de feiten zijn vastgesteld, uw kind de gelegenheid heeft gehad om zijn versie van de gebeurtenissen te vertellen en het pestgedrag is geïdentificeerd en erkend, is het tijd voor excuses.

Dit kan voor alle kinderen moeilijk zijn en daarom kunt u ze aanmoedigen om dit te doen op een manier die voor hen het meest geschikt is, hetzij per brief, hetzij persoonlijk.

Wees duidelijk over de gevolgen

Als u eenmaal de oorzaak en de situaties waarin uw kind pest, hebt vastgesteld, kunt u nu een aantal stevige grenzen stellen. Laat hen weten dat er een no-strike-regel bestaat voor pesten en leg heel duidelijk uit wat er zal gebeuren als uw kind opnieuw een pestkop wordt.

De gouden regel voor alle gevolgen is dat ouders zich er elke keer aan houden.
Pesten is niet iets waar kinderen ‘gewoon overheen groeien’; als ouders is het onze taak om ervoor te zorgen dat we onze kinderen voorbereiden op een sociaal functionele toekomst. We leren dit al in onze vroege jaren: beurten nemen, delen, anderen helpen en vriendelijk zijn in onze gemeenschappen zijn allemaal waarden die ons in staat stellen sociaal bewuste en productieve volwassenen te worden.

Houd gedrag in de gaten

De manier waarop we met anderen praten, inclusief onze kinderen, heeft blijvende gevolgen voor hun gedrag. Als ouders onvriendelijke of agressieve taal gebruiken, anderen neerhalen of slecht omgaan met conflicten, kan dit allemaal door kinderen in hun relaties worden gemodelleerd en een kind worden aangemoedigd om te pesten.

Vraag jezelf eerlijk af: kunnen we bij mij thuis allemaal wat vriendelijker voor elkaar zijn? Staat u toe dat uw kinderen elkaar uitschelden of onaardig tegen elkaar zijn, worden omgangsvormen en vriendelijk gedrag op de juiste manier gehandhaafd?

Rivaliteit tussen broers en zussen is misgegaan

Broers en zussen vechten en strijden vaak om een ​​plek binnen het huishouden. Een volledig harmonieus gezin is een zeldzame vondst. Als gevechten echter te vaak plaatsvinden, te agressief zijn en een domino-effect hebben op school, moet er iets aan gedaan worden.

Volgens het tijdschrift is Kindergeneeskunderapporteert een derde van de kinderen onder de 18 jaar dat zij het slachtoffer zijn geworden van leeftijdsgenoten. Binnen dit onderzoek ontdekten onderzoekers dat rivaliteit tussen broers en zussen niet goedaardig is en wel een blijvende impact heeft op het mentale welzijn van een kind.

Auteur van ‘Sibling Abuse Trauma’, professor John Caffaro Ph.D., zegt; “Er is een overvloed aan bewijsmateriaal dat suggereert dat pesten tussen broers en zussen langdurige, traumatische gevolgen heeft.”

Deze effecten omvatten een laag zelfbeeld, depressie en angst, en slechte relaties naarmate ze volwassener worden.

Als broers en zussen de hele tijd ruzie maken, kan dit een enorme aanslag op de tijd en energie van ouders zijn. Volgens de educatieve bron, Scholastisch, zo kun je het thuis aanpakken:

 1. Blijf kalm.Het voortdurende gekibbel van uw kinderen kan extreem stressvol zijn en u tot het kookpunt brengen, maar niet reageren is de beste manier om te laten zien dat u negatief gedrag geen positieve aandacht geeft.
 2. Houd ze uit elkaar. Als broers en zussen ruzie hebben, ga dan niet in het midden staan. Plaats ze in plaats daarvan in aparte ruimtes en laat ze zich concentreren op verschillende taken of games.
 3. Praat het uit.Neem deel aan een gezinsbijeenkomst waar elk kind de kans krijgt om ononderbroken te praten en samen tot een oplossing te komen.
 4. Dwing echte consequenties af.Vertel uw kinderen dat hun gevechten het gezin schade berokkenen. Om het beter te maken, moeten ze iets positiefs inbrengen. Het uitvoeren van klusjes is een productieve manier om dit thuis af te dwingen.
 5. Wees duidelijk over de regels. Geen slaan, schreeuwen, schelden, graaien. Wat uw waarschuwingssignalen ook zijn, schrijf ze op en hang ze op een openbare plek in huis. Als ze worden verbroken, volgen de gevolgen.
 6. Over emoties gesproken. Het is oké om verdrietig, boos en gefrustreerd te zijn. Leer kinderen hun gevoelens te herkennen en bespreek vervolgens hoe ze op de juiste manier met deze gevoelens kunnen omgaan zonder elkaar pijn te doen.

Wanneer moet u professionele hulp zoeken?

Als je met je kind over zijn gedrag hebt gesproken en je niet het gevoel hebt dat je de redenen kunt achterhalen waarom hij andere kinderen pest, of als je strategieën hebt geïmplementeerd om toekomstige incidenten te voorkomen en het werkt niet, dan kan het zijn dat nuttig om met een professional te praten.

Hoe je pesten op afstand kunt houden

Als u het gevoel heeft dat u zich op een goede plek bevindt met uw kind en zijn vermogen om pestgedrag te herkennen en sociale strategieën te implementeren om het op afstand te houden, is het een goed idee om contact te houden met de school en regelmatig bijeenkomsten te organiseren om het gedrag te monitoren. vooruit.

Vergeet niet dat pesten veel voorkomt.

Het kan voor ouders verontrustend zijn om te ontdekken dat hun kind een pestkop is, maar met de juiste aanpak en enkele positieve, gezonde gewoonten kun je voorkomen dat je kind een pestkop wordt en hem daarbij een aantal belangrijke levenslange gedragingen leren.