Lad os tale om skærmtid.

Author avatar

Carolanne Bamford-Beattie

|

Too much screen time

Hoeveel is te veel en wat is de truc om de juiste balans te bereiken?

Hoe zijn schermen zo alomtegenwoordig geworden in het moderne leven? Ze bieden entertainment, educatie en verbinding – allemaal binnen handbereik. Of je ze nu liefhebt of verafschuwt, ze zijn er om te blijven. Het is van cruciaal belang dat we begrijpen hoe ze onze gezondheid, ons welzijn en onze relaties kunnen beïnvloeden.

De alomtegenwoordige aanwezigheid van schermen, vooral in het leven van kinderen, heeft geleid tot bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van overmatige schermtijd. Als ouders is het van cruciaal belang om de symptomen en effecten van te veel schermtijd op het welzijn van onze kinderen te begrijpen en een evenwichtige benadering van technologiegebruik te bevorderen.

Wat zijn de nieuwste feiten en cijfers over schermtijd? Volgens recente mondiale gegevens geciteerd in De onafhankelijkeGemiddeld besteden we 44 procent van hun wakkere uren aan het kijken naar schermen. Geschokt? Lees verder voor meer informatie.

Jonge geesten en overmatige schermtijd

Talrijk studies hebben de effecten van overmatige schermtijd op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen onderzocht, waarbij bevindingen de schadelijke impact van langdurige blootstelling aan het scherm op verschillende aspecten van het welzijn benadrukken, waaronder de fysieke, cognitieve en emotionele gezondheid. In dezelfde schermtijdstatistieken van The Independent wordt beweerd dat Amerikaanse tieners uit huishoudens met lagere inkomens gemiddeld meer dan 9 uur per dag op hun scherm doorbrengen – 2 uur meer per dag dan leeftijdgenoten uit huishoudens met hogere inkomens.

Toonaangevende deskundigen in de ontwikkeling van kinderen en de kindergeneeskunde hebben het belang onderstreept van het balanceren van schermtijd met andere activiteiten die fysieke activiteit, sociale interactie en cognitieve stimulatie bevorderen. Ze benadrukken de noodzaak voor ouders om proactief te zijn in het monitoren van de schermtijd van hun kinderen en het stellen van grenzen om een ​​gezond evenwicht te garanderen tussen technologiegebruik en andere bezigheden.

De effecten van te veel schermtijd begrijpen

Langdurige blootstelling aan schermen kan effecten hebben die zich op verschillende manieren manifesteren, zowel fysiek als gedragsmatig. Hier zijn enkele dingen waar u op moet letten als u bang bent dat uw kind te veel tijd achter het beeldscherm doorbrengt.

Fysieke symptomen

 • Vermoeide ogen en ongemak: Langdurige schermtijd kan leiden tot oogvermoeidheid, droogheid en ongemak, algemeen bekend als digitale oogvermoeidheid. Symptomen zijn onder meer oogvermoeidheid, droogheid en ongemak, maar kunnen worden verlicht door de juiste oogzorgpraktijken, zoals de 20-20-20 regel en regelmatige oogonderzoeken.
 • Houdingsproblemen en problemen met het bewegingsapparaat: langdurig gebogen over een scherm zitten kan bijdragen aan een slechte houding en problemen met het bewegingsapparaat. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die te veel schermtijd hebben nek- en nekklachten kunnen ontwikkelen rugpijn. RSI kan ook een probleem zijn dat verband houdt met overmatige schermtijd en overmatig gebruik van het apparaat.

Gedragseffecten

 • Prikkelbaarheid en stemmingswisselingen: Overmatige schermtijd is in verband gebracht met veranderingen in stemming en gedrag, waarbij kinderen prikkelbaar, geïrriteerd of teruggetrokken worden wanneer de schermtijd wordt onderbroken of beperkt.
 • Verminderde aandachtsspanne:De constante stimulatie van schermen kan het vermogen van een kind om zich te concentreren en te concentreren belemmeren, wat leidt tot een kortere aandachtsspanne en problemen om betrokken te blijven bij taken die langdurige mentale inspanning vereisen. Uit onderzoek blijkt ook dat dit gevolgen kan hebben voor de situatie van een kind scholastische prestaties.
 • Agitatie en rusteloosheid: Schermtijd, met name interactieve of snelle inhoud, kan de hersenen van een kind overstimuleren, wat resulteert in verhoogde niveaus van opwinding en rusteloosheid, waardoor het een uitdaging wordt om tot rust te komen of te ontspannen.

Hoewel schermen een groot aantal voordelen bieden, kan overmatige schermtijd schadelijke gevolgen hebben voor verschillende aspecten van de ontwikkeling van een kind, waaronder het cognitieve, sociale en emotionele welzijn.

Cognitieve gevolgen

 • Verminderde academische prestaties: Studies hebben een negatieve correlatie aangetoond tussen buitensporige schermtijd en academische prestaties, waarbij langdurige blootstelling aan schermen de cognitieve ontwikkeling en leerresultaten belemmert.
 • Verminderde probleemoplossende vaardigheden: Overmatige schermtijd kan de mogelijkheden voor praktische verkenning en probleemoplossing beperken, wat leidt tot een afhankelijkheid van passief entertainment in plaats van actieve betrokkenheid bij kritische denkactiviteiten.

Sociale en emotionele effecten

 • Moeilijkheden bij sociale interacties: Overmatige schermtijd kan de ontwikkeling van cruciale sociale vaardigheden, zoals communicatie en het oplossen van conflicten, wat leidt tot moeilijkheden bij het vormen van betekenisvolle relaties met leeftijdsgenoten en familieleden.
 • Verhoogd risico op angst en depressie:Onderzoek heeft een verband gevonden tussen overmatige schermtijd en geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder angst en depressie, omdat langdurige blootstelling aan schermen stress en gevoelens van isolatie kan verergeren.

Het verband tussen schermtijd en slaap begrijpen

Schermen zenden blauw licht uit, wat de natuurlijke slaap-waakcyclus van het lichaam kan verstoren, waardoor het voor kinderen moeilijk wordt om in slaap te vallen en door te slapen. Overmatige schermtijd vóór het slapengaan wordt in verband gebracht met een slechte slaapkwaliteit en slaperigheid overdag, wat gevolgen heeft voor de algehele gezondheid en het welzijn.

Om de effecten van overmatige schermtijd op de slaap te verzachten, kunnen ouders strategieën implementeren om een ​​gezonde slaaphygiëne te bevorderen, zoals het opzetten van een consistente bedtijdroutine, het creëren van een schermvrije slaapkameromgeving en het beperken van de schermtijd in de uren voorafgaand aan het naar bed gaan.

Een goede manier om deze gezonde gewoonten in gang te zetten, is door uw kind een traditionele wekker te geven, lezen en meditatie voor het slapengaan aan te moedigen en een oplaadstation op te zetten voor apparaten buiten de slaapkamer.

Het aanmoedigen van lichaamsbeweging en een verscheidenheid aan offline hobby’s en interesses kan kinderen ook helpen beter te slapen en tegelijkertijd hun welzijn en geestelijke gezondheid buiten schermen in evenwicht te brengen.

Welke andere risico’s zijn verbonden aan te veel schermtijd?

Hoe meer tijd online wordt doorgebracht, hoe meer mogelijkheden er zijn voor kinderen en tieners om de duistere kant van internet tegen te komen.

Cyberpesten en schermtijd

 • Overmatige schermtijd stelt kinderen bloot aan het risico van cyberpesten, waarbij digitale communicatiemiddelen worden gebruikt om anderen lastig te vallen, te intimideren of te bedreigen. Cyberpesten kan verschillende vormen aannemen, waaronder het verspreiden van geruchten, het delen van gênante foto’s of video’s of het verzenden van kwetsende berichten. In tegenstelling tot traditionele vormen van pesten kan cyberpesten 24/7 plaatsvinden, waarbij slachtoffers zelfs in de veiligheid van hun huis worden bereikt en een digitaal spoor wordt achtergelaten dat blijvende psychologische gevolgen kan hebben.
 • Psychologische impact: Slachtoffers van cyberpesten kunnen aanzienlijke psychologische problemen ervaren, waaronder angst, depressie, een laag zelfbeeld en zelfmoordgedachten. De anonimiteit en het waargenomen gebrek aan gevolgen in onlineomgevingen kunnen pestkoppen ertoe aanzetten agressiever en schadelijker gedrag te vertonen, waardoor de impact op de geestelijke gezondheid van slachtoffers wordt verergerd.
 • Gevolgen op de lange termijn: Uit onderzoek blijkt dat cyberpesten gevolgen op de lange termijn kan hebben voor zowel slachtoffers als daders. Slachtoffers kunnen worstelen met vertrouwensproblemen, sociale terugtrekking en academische problemen, terwijl daders te maken kunnen krijgen met juridische gevolgen en uitdagingen bij het aangaan van gezonde relaties. Het aanpakken van cyberpesten vereist proactief ingrijpen van ouders, opvoeders en beleidsmakers om veilige en ondersteunende onlineomgevingen voor kinderen te creëren.
 • Online predatie: Overmatige schermtijd vergroot ook de kwetsbaarheid van kinderen voor online predatie, waarbij individuen het internet gebruiken om kinderen uit te buiten, te manipuleren of te verzorgen voor seksuele doeleinden. Online roofdieren richten zich vaak op kwetsbare kinderen via socialemediaplatforms, gamegemeenschappen, chatrooms en berichtenapps, waarbij ze zich voordoen als leeftijdsgenoten of gezagsdragers om hun vertrouwen te winnen.
 • Verzorgingstactieken: online roofdieren gebruiken verschillende verzorgingstactieken om relaties met kinderen op te bouwen, zoals vleierij, manipulatie en bedrog. Ze kunnen hun interacties geleidelijk escaleren naar meer intieme of seksuele inhoud, waarbij ze de nieuwsgierigheid, naïviteit of het verlangen naar bevestiging van kinderen uitbuiten. Grooming kan leiden tot offline ontmoetingen of gevallen van seksueel misbruik, waardoor kinderen het risico lopen op fysieke en psychologische schade.
 • Ouderlijke waakzaamheid: Het beschermen van kinderen tegen online predatie vereist ouderlijke waakzaamheid en actief toezicht op hun online activiteiten. Ouders moeten kinderen voorlichten over onlineveiligheid, hen leren waarschuwingssignalen van roofzuchtig gedrag te herkennen en duidelijke richtlijnen opstellen voor de online interactie met vreemden. Het gebruik van hulpmiddelen voor ouderlijk toezicht en privacy-instellingen kan ook helpen de toegang tot ongepaste inhoud te beperken en ongeoorloofd contact met vreemden te voorkomen.
 • Rapportage en interventie: Het aanmoedigen van open communicatie en vertrouwen tussen ouders en kinderen is van cruciaal belang voor het effectief aanpakken van online predatie. Kinderen moeten zich op hun gemak voelen als ze hun ouders of vertrouwde volwassenen in vertrouwen nemen als ze online verdacht of zorgwekkend gedrag tegenkomen. Het snel melden van verdachte activiteiten aan wetshandhavingsinstanties of relevante autoriteiten kan snel ingrijpen vergemakkelijken en kinderen tegen mogelijke schade beschermen.
 • Educatieve initiatieven: Scholen en onderwijsinstellingen spelen een cruciale rol bij het vergroten van het bewustzijn over de gevaren van cyberpesten en online predatie en bij het bevorderen van digitale geletterdheid onder studenten. Het opnemen van cyberveiligheidseducatie in het leerplan kan kinderen de kennis en vaardigheden geven om op verantwoorde wijze met onlinerisico’s om te gaan en hulp te zoeken wanneer dat nodig is. Leraren en schoolbegeleiders kunnen ook ondersteuning en begeleiding bieden aan leerlingen die getroffen zijn door cyberpesten of online predatie, waardoor een veilige en ondersteunende leeromgeving voor iedereen wordt bevorderd.

Door de gevaren aan te pakken die gepaard gaan met buitensporige schermtijd, met name als het gaat om cyberpesten en online predatie, kunnen ouders, opvoeders en beleidsmakers samenwerken om een ​​veiligere en meer verantwoorde onlineomgeving voor kinderen te creëren. Door middel van onderwijs, proactieve interventie en ondersteunende netwerken kunnen we kinderen in staat stellen veilig en verantwoord door de digitale wereld te navigeren, waarbij de risico’s op schade worden geminimaliseerd en hun algehele welzijn wordt bevorderd.

Ouders empoweren: strategieën om de schermtijd te beperken

Als ouders is het essentieel om een ​​actieve rol te spelen bij het beheren van de schermtijd van onze kinderen en het bevorderen van gezonde technische gewoonten. Door strategieën te implementeren om de schermtijd te beperken en alternatieve activiteiten aan te moedigen, kunnen we onze kinderen helpen een evenwichtige relatie met technologie te ontwikkelen.

Gezonde grenzen stellen

 • Regels en routines voor schermtijd instellen: Stel duidelijke richtlijnen op voor het gebruik van de schermtijd, inclusief vastgestelde tijdslimieten en schermvrije zones in huis. Moedig kinderen aan om regelmatig een pauze te nemen van het scherm en deel te nemen aan andere activiteiten, zoals buitenspelen, lezen en creatieve kunsten.
 • Alternatieve activiteiten aanmoedigen: Bied kinderen mogelijkheden om niet-schermgebaseerde activiteiten te verkennen die fysieke activiteit, sociale interactie en creatieve expressie bevorderen. Moedig hobby’s en interesses aan die lichaam en geest stimuleren, zoals sport, kunst en handwerk, muziek en fantasierijk spel.

Modelleren van gezonde schermgewoonten

 • Houd rekening met persoonlijk schermtijdgebruik:Als rolmodellen voor onze kinderen is het essentieel om rekening te houden met onze eigen schermtijdgewoonten en verantwoord gebruik van technologie te demonstreren. Beperk uw eigen schermtijd in het bijzijn van kinderen en geef prioriteit aan quality time die u samen doorbrengt met zinvolle activiteiten.
 • Deelnemen aan schermvrije gezinstijd:Creëer mogelijkheden voor schermvrije tijd voor het hele gezin, zoals gezinsmaaltijden, spelavonden en buitenavonturen. Gebruik deze momenten om met elkaar in contact te komen, zinvolle gesprekken te voeren en de familiebanden te versterken zonder de afleiding van schermen.

Gebruik maken van tools en apps voor ouderlijk toezicht

 • Ontdek de functies van Screen Time Management-apps: Profiteer van de tools en apps voor ouderlijk toezicht waarmee u de schermtijd van uw kinderen effectief kunt controleren en beheren. Kidslox kan helpen bij het instellen van schermtijdlimieten, het blokkeren van ongepaste inhoud en het volgen van gebruikspatronen. Het bevat zelfs een nieuwe AI-gestuurde functie die u op de hoogte stelt als er naaktinhoud op het apparaat van uw kind wordt aangetroffen.
 • Het vinden van de juiste balans tussen monitoring en vertrouwen: Hoewel het essentieel is om de schermtijd en online activiteiten van uw kinderen in de gaten te houden, is het ook belangrijk om vertrouwen en open communicatie te bevorderen. Voer voortdurend gesprekken met uw kinderen over verantwoord technologiegebruik en het belang van het stellen van grenzen om hun veiligheid en welzijn te garanderen.

Het bevorderen van een evenwichtige benadering van technologiegebruik

Het vinden van de juiste balans tussen schermtijd en andere activiteiten is essentieel voor het bevorderen van een gezonde ontwikkeling en welzijn bij kinderen. Door kwaliteit boven kwantiteit te benadrukken en reclame te maken digitale geletterdheid en kritische denkvaardigheden kunnen we onze kinderen in staat stellen om op verantwoorde wijze door de digitale wereld te navigeren.

Het benadrukken van kwaliteit boven kwantiteit

 • Educatieve en interactieve inhoud aanmoedigen: Moedig kinderen aan om zich bezig te houden met hoogwaardige, bij hun leeftijd passende inhoud die het leervermogen, de creativiteit en het kritisch denkvermogen bevordert. Zoek naar educatieve apps, games en video’s die aansluiten bij de interesses en ontwikkelingsfase van uw kind.
 • Prioriteit geven aan offline activiteiten en spelen: Breng de schermtijd in evenwicht met een verscheidenheid aan offline activiteiten die fysieke activiteit, sociale interactie en fantasierijk spelen bevorderen. Moedig kinderen aan om hun interesses te verkennen, hobby’s na te streven en tijd buitenshuis door te brengen met de natuur.

Bevordering van digitale geletterdheid en kritische denkvaardigheden

 • Kinderen leren online-inhoud te evalueren: Leer kinderen hoe ze online-inhoud kritisch kunnen beoordelen op nauwkeurigheid, geloofwaardigheid en relevantie. Moedig hen aan om de informatie die ze online tegenkomen in twijfel te trekken en te analyseren, en om betrouwbare bronnen voor onderzoek en leren te zoeken.
 • Verantwoord digitaal burgerschap aanmoedigen: Breng kinderen het belang van verantwoordelijkheid bij digitaal burgerschap, inclusief respectvolle communicatie, onlineveiligheid en ethisch gebruik van technologie. Leer ze rekening te houden met hun digitale voetafdruk en om met technologie om te gaan op een manier die positieve sociale interacties en betrokkenheid van de gemeenschap bevordert.

Concluderend kan overmatige schermtijd aanzienlijke gevolgen hebben voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, en hun fysieke, cognitieve en emotionele welzijn beïnvloeden. Door de tekenen en effecten van te veel schermtijd te begrijpen en strategieën te implementeren om een ​​gezond evenwicht tussen technologiegebruik te bevorderen, kunnen ouders hun kinderen in staat stellen om op verantwoorde wijze door de digitale wereld te navigeren en een evenwichtige benadering van technologiegebruik te bevorderen.