Hoe kan ik cyberpesten voorkomen?

Author avatar

Carolanne Bamford-Beattie

|

Pesten gebeurt niet alleen op de speelplaats. Het is niet zomaar een duwtje in de gang van de school of een akelig gefluister achter in de klas. Cyberpesten is een reëel en verraderlijk fenomeen in onze scholen en gemeenschappen. En hoewel het kan aanvoelen als een recente ontwikkeling, is cyberpesten al twee decennia aan de gang in het leven van kinderen.

Dit artikel onderzoekt hoe wij – als ouders, verzorgers, leraren en vrienden – de tekenen van cyberpesten kunnen herkennen, effectieve maatregelen kunnen nemen om het te voorkomen en kinderen kunnen helpen beschermen tegen de schadelijke gevolgen ervan.

Wat is cyberpesten? Een samenvatting:

Cyberpesten kan worden gedefinieerd als het lastigvallen, bedreigen en intimideren van een andere persoon met behulp van elektronische middelen. Met de verspreiding van sociale media, spelsites en andere digitale apps, zijn de manieren waarop kinderen cyberpesten worden gevarieerd en groeiend. Cyberpesten kan vele vormen aannemen. Het kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

 • Doelbewust een ‘haataccount’ opzetten om iemand te pesten en te schande te maken
 • Giftige berichten op spelplatforms en andere online communities
 • Herhaalde intimiderende berichten naar iemand
 • Opzettelijke pogingen om de computer van een slachtoffer te infecteren met een virus

Cyberpesten komt helaas veel voor. Volgens de actiegroep Genoeg is genoeg, gaf 49% van de kinderen tussen 10 en 16 jaar aan cyberpesten te hebben meegemaakt.

De groep meldde ook dat jongeren onder de 25 jaar die cyberpesten hebben meegemaakt, meer dan twee keer zoveel kans hebben om zichzelf te verwonden of suïcidaal gedrag te vertonen. Iets wat ook door de daders wordt weerspiegeld. Dit geeft aan dat, net als bij ‘traditioneel’ pesten, de dynamiek tussen pester en slachtoffer complex is.

Wat zijn de effecten van cyberpesten en waarom gebeurt het?

Net als pesten in de echte wereld, heeft cyberpesten een aanzienlijke impact op de kwaliteit van leven en de emotionele en fysieke gezondheid van het slachtoffer. Meer dan 30% van de kinderen die cyberpesten hebben meegemaakt, meldt symptomen van stress.

Zich geïsoleerd, bang en gekleineerd voelen, zijn allemaal manieren waarop cyberpesten een kind emotioneel kan beïnvloeden. Door de afleiding en stress kunnen ze de focus verliezen op schoolwerk en dingen waar ze ooit van hielden. En in extreme omstandigheden kan het een factor zijn voor zelfbeschadiging en zelfmoordgedachten.

De relatieve anonimiteit van internet geeft pestkoppen een masker om zich achter te verschuilen. Door het gemak van het opzetten van nieuwe accounts en e-mailadressen kunnen pestkoppen achter de schermen van gedaante veranderen en ontsnappen aan de schuld.

In veel gevallen kan dit soort pesten extremer, kwetsender en opruiender zijn. Kinderen zien het online landschap misschien als verwijderd van het ‘echte leven’, en het feit dat ze hun identiteit kunnen verbergen, maakt het gemakkelijker om grenzen te verleggen en zich los te maken van de emotionele realiteit van wat ze doen. Ze kunnen de gevolgen van hun daden niet overzien en zijn vaak te onvolwassen om de werkelijke impact van hun woorden te begrijpen.

Hoe kunnen scholen cyberpesten voorkomen?

Volgens een Google-enquête, is cyberpesten de grootste zorg die leerkrachten hebben over de klas. Platforms die hun publiek vinden in tieners en tieners, zoals TikTok, Twitch en Snapchat, zijn bijzonder zorgwekkend omdat ouders en leerkrachten zich van hen verwijderd kunnen voelen als ze niet bekend zijn met hoe ze werken en hoe kinderen ze gebruiken.

Gedurende de pandemie, met beperkte sociale interacties en toegang tot regulier onderwijs en structuren, verschillende onderzoeken tonen aan dat rapporten over cyberpesten verminderden. Onderzoekers zijn onduidelijk waarom dit precies het geval was. Sommigen zijn van mening dat de toegenomen tijd die met verzorgers wordt doorgebracht, heeft bijgedragen aan het verminderen van de triggers van onveiligheid die kinderen er vaak toe brengen anderen te pesten. Er is ook gesuggereerd dat de combinatie van online en persoonlijke interacties pestincidenten kan aanwakkeren. Zonder deze momenten nemen kansen af.

Als het gaat om het voorkomen van cyberpesten van binnenuit de school en naar de online setting, draait alles om cultuur. Elke school zou een alomvattend antipestbeleid moeten hebben voor wat er op het schoolterrein en tijdens schooltijd gebeurt, maar dit moet zich ook online uitstrekken.

Deskundigen bevelen ook aan dat scholen een cultuur van vertellen moeten koesteren en een omgeving moeten creëren waarin dit kan worden gedaan zonder angst voor represailles. Kinderen moeten worden voorgelicht over de verschillen tussen ‘tattling’ en het delen van informatie die iemand anders kan beschermen.

Studenten moeten ook positieve bevestiging krijgen dat naar voren komen over hun ervaringen, of dat het de juiste keuze was om een ​​leraar te laten weten dat een ander kind slachtoffer is.

Leraren moeten kinderen ook aanmoedigen om ervoor te zorgen dat ze geen ‘bewijs’ van pesten verwijderen, zodat het deel kan uitmaken van een goed onderzoek naar het gedrag. Een open cultuur van op elkaar letten is een andere manier om goed gedrag positief te bekrachtigen en de plekken te beperken waar pestkoppen zich kunnen verstoppen.

Naast ouders moet online veiligheid een onderdeel zijn van de opvoeding van kinderen en verzorgers moeten samenwerken om praktische oplossingen te bieden om cyberpesten te voorkomen door regelmatig wachtwoorden te wijzigen, nooit privégegevens te delen en alleen online te communiceren met degenen die u ‘IRL’ kent.

[banner-id=”8904″]

[banner-id=”8902″]

Hoe kunnen ouders cyberpesten voorkomen?

De trieste waarheid is dat het, net als in de echte wereld, onmogelijk is om kinderen volledig te beschermen tegen schade veroorzaakt door anderen, maar er zijn praktische en emotionele manieren waarop ouders cyberpesten kunnen voorkomen.

 • Toon ze liefde en steun. Zorg ervoor dat uw kind zich altijd gehoord voelt en dat het thuis een omgeving is waarin het openlijk en zonder oordeel over dingen kan praten. Laat uw kind weten dat het altijd veilig bij u is en dat u er alles aan zult doen om het zo te houden.
 • Pas op voor veranderingen in hun gedrag voor het geval er iets mis is. Slachtoffers van cyberpesten kunnen tekenen vertonen dat er iets met hen gebeurt waarvan u zich misschien niet volledig bewust bent. Pas op voor veranderingen in eetgewoonten, tegenzin om naar school te gaan, klachten over hoofdpijn of andere lichamelijke kwalen, neerslachtigheid en een gebrek aan interesse in dingen die ze vroeger leuk vonden. Als u zich ooit zorgen maakt, praat dan altijd met uw kind en uw zorgverlener. Meer tips zijn te vinden hier.
 • Neem een ​​actieve rol op school door ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van het antipestbeleid van de school. Wees niet stil als je het gevoel hebt dat dingen niet goed worden aangepakt, en voer een open en eerlijke dialoog met andere ouders.
 • Leer het verschil tussen ‘verhalen vertellen’ en rapporteren. Stel uw kinderen in staat om ‘het juiste te doen’ door ze te leren dat het melden van gedrag uw vrienden veilig houdt, en dat hoort allemaal bij het leveren van een positieve bijdrage aan uw gemeenschap.
 • Leer empathie en veerkracht van jongs af aan. Laat uw kind weten dat mensen soms wreed zijn, maar dat dit alleen komt omdat ze van binnen pijn hebben. Stel prioriteiten en oefen vriendelijkheid. Bewapen uw kinderen met de vaardigheden die ze nodig hebben om sociaal te gedijen door hen aan te moedigen degenen te zijn die troosten en spelen met iemand die het moeilijk heeft.

Om blootstelling aan cyberpesten te helpen voorkomen, zijn hier vijf praktische manieren waarop u uw kind kunt helpen:

 • Wachtwoord beveiliging. Zorg ervoor dat uw kind begrijpt hoe het zijn wachtwoorden en zijn apparaten veilig kan houden. Leer ze over het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en hoe ze sterke wachtwoorden kunnen maken.
 • Leer over online privacy. Beperk wie kan zien wat uw kind online deelt en informeer hen over de gevolgen van het te veel delen van hun persoonlijke leven met anderen op sociale mediaplatforms. Zorg ervoor dat ze op de hoogte zijn van de beveiligingsinstellingen en dat ze nooit hun locatie of andere details online delen.
 • Maak nooit contact met vreemden. Als uw kind absoluut iedereen kent waarmee ze online connecties hebben, beperken ze de mogelijkheden die ‘nepaccounts’ hebben om hen te targeten met anonieme berichten en haat. U kunt kinderen hierbij helpen door een mobiele telefoon abonnement met technologiegidsen en regels.
 • Melden en afmelden. Als uw kind toch het slachtoffer wordt van cyberpesten, is het belangrijk om de interacties te negeren, het bewijsmateriaal te bewaren en het account onmiddellijk te rapporteren aan het sociale platform waar het via kwam. Deel de accountgegevens met de relevante gezagsdragers op school om hen op de hoogte te stellen van de activiteit.
 • Beperk blootstelling online. Hoe minder tijd uw kind besteedt aan sociale media en andere online berichtenkanalen, hoe minder hij wordt blootgesteld aan cyberpesters. Bevorder een gezonde, evenwichtige benadering van technologie in uw huis en moedig uw kinderen aan en inspireer ze met hun fysieke hobby’s en sociale interacties. Als je ondersteuning nodig hebt bij het instellen van limieten en beveiligingen op de apparaten van je kind, kan KidsLox helpen. Probeer onze gratis proefperiode en begin vandaag nog met het aanleren van gezonde gewoonten.

Hier zijn nog enkele bronnen en organisaties die professioneel advies bieden over het voorkomen van cyberpesten:

 • Cyberpesten Research Center biedt de nieuwste gegevens, inzichten en aanbevelingen om cyberpesten te helpen voorkomen
 • PTA.org heeft advies over het voorkomen van cyberpesten tussen scholen en ouders
 • Stopbullying.gov heeft een speciale sectie voor cyberpesten, inclusief voorschriften en advies voor ouders