ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні положення

1.1. Використовуючи веб-сайт – www.Kidslox.com (надалі – Веб-сайт) та/або мобільний додаток Kidslox (надалі – Додаток), Ви як Користувач Веб-сайту/Додатку повністю приймаєте дану Політику конфіденційності та даєте власнику Веб-сайту/Додатку, Kidslox Inc., яка зареєстрована в Делавер, США, під реєстраційним номером 6842482, за адресою: 2035 Sunset Lake Road Suite B-2, Newark, DE 19702, США (надалі – Kidslox), а також будь-яким третім особам, що мають доступ до Веб-сайту/Додатку, добровільну беззастережну згоду на обробку своїх персональних даних. У разі незгоди умовами даної Політики конфіденційності Ви як Користувач Веб-сайту/Додатку, повинні утриматися від використання Веб-сайту/Додатку.

1.2. Під «обробкою персональних даних» слід розуміти вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням та знищенням персональних даних.

1.3. Під «персональними даними» Користувача слід розуміти будь-яку інформацію, яка дає змогу ідентифікувати особу, зокрема інформацію, яка була надана Користувачем під час заповнення реєстраційної форми та/або будь-яка інша інформація, яка стане відома Kidslox в процесі використання Веб-сайту/Додатку.

1.4. Під «дитиною (дітьми) Користувача» слід розуміти малолітніх та/або неповнолітніх осіб щодо, яких Користувачем здійснюються контроль шляхом використання Веб-сайту/Додатку, та у зв’язку з цим Користувач, встановлюючи Додаток на пристрій малолітніх та/або неповнолітніх осіб підтверджує, що по відношенню до даної(их) особи (осіб) є батьком/матір’ю (усиновлювачем) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої та/або неповнолітньої особи (осіб).

1.5. Користувач має усі права щодо його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Користувач підтверджує, що йому зрозумілі всі права, а також мета обробки його персональних даних.

1.6. Kidslox зберігає персональні данні користувачів стільки часу, скільки Kidslox потрібно для надання користувачам послуг або дотримання законних бізнес-цілей Kidslox.

1.7. Поточна версія Політики конфіденційності Kidslox діє з «11» лютого, 2019 року та автоматично є чинною для всіх існуючих Користувачів.

2. Персональна інформація користувачів, яку отримує й обробляє Kidslox

Kidslox може збирати та обробляти такі дані про Користувача:

2.1 Інформація, яку Користувач надає Kidslox. Використовуючи Веб-сайт/Додаток, Користувач може надавати Kidslox інформацію, у тому числі, таку яка ідентифікує Користувача, шляхом заповнення форми на Веб-сайті/у Додатку (наприклад, форми для реєстрації), коли Користувач долучається до опитувань або зв’язуючи із Kidslox за допомогою електронної пошти або іншим чином, або коли Користувач повідомляє Kidslox про проблеми із Веб-сайтом та/або Додатком. Інформація, яку надає Користувач, може включати:

2.1.1. Обов’язкову інформацію, що вимагається при реєстрації для отримання послуг через Веб-сайт/Додаток включаючи: ім’я та прізвище Користувача, адресу електронної пошти, назву міста, пароль, (номер телефону та номер школи, де навчається дитина (діти): якщо Користувач проживає в м. Черкаси). Усі ці поля є обов’язковими. Kidslox не зможе надати Користувачу послуги за допомогою Веб-сайту та/або Додатку, якщо Користувач не наддасть такої інформації, і, як наслідок, Користувач не зможете створити обліковий запис Користувача на Веб-сайті/у Додатку;

2.1.2. Запис будь-якого листування між Користувачем та Kidslox;

2.1.3. Інформацію, яку Kidslox може просити надати Користувача, коли Користувач повідомляє Kidslox про проблеми із Веб-сайтом/Додатком, наприклад, інформацію про предмет звернення Користувача до служби підтримки;

2.1.4. Інформація, яку буде надано Користувачем Kidslox з метою здійснення контролю пристрою(їв) дитини (дітей) Користувача на якому встановлено Додаток, а саме:

– контент, що підлягає блокуванню в залежності від налаштованого фільтру контенту;

– додатки встановлення та/або використання, який на пристрої(ях) дитини (дітей) Користувача, заборонено – по категоріям та індивідуально;

– час протягом, якого дитина Користувача може користуватися пристроєм в розважальних цілях та/або з будь-якою іншою метою;

– час протягом, якого дитина Користувача може користуватися Інтернетом;

2.1.5. Інформація щодо банківської картки Користувача, яка буде використана з метою придбання підписки.

2.2. Інформація, яку Kidslox збирає автоматично:

2.2.1. Із кожним відвідуванням Користувачем Веб-сайту/Додатку Kidslox може, і, де це вимагається, за згоди Користувача збирати інформацію, що стосується пристроїв, які Користувач використовує, та мереж, до яких Користувач під’єднується, коли користується сервісами Kidslox. Це може включати таку інформацію, як: IP-адреса Користувача, інформація для входу в обліковий запис, операційна система та платформа, інформація про відвідування Користувача, у тому числі, маршрут переміщення за URL-адресами на, через чи із Веб-сайту/Додатку, продукти, які Користувач переглядав або шукав, помилки завантаження, довжина відвідування певних сторінок, взаємодія сторінок. Під час використання Веб-сайту/Додатку Kidslox використовує постійні файли – cookies. Використання таких файлів допомагає Kidslox покращувати платформу та надавати Користувачу актуальну інформацію. Користувач може відключити використання cookies в налаштуваннях веб-браузера.

2.3. Kidslox у загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачем, та не здійснює контроль за його дієздатності. Проте Kidslox виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, пропонованих у формі реєстрації, та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

3. Цілі збирання й обробки персональної інформації користувачів

3.1. Kidslox збирає та зберігає лише ті персональні дані, які необхідні для належної роботи Kidslox.

3.2. Персональну інформацію Користувача Kidslox може використовувати в таких цілях:

3.2.1. Виконувати свої зобов’язання, які виникають із будь-яких договорів між Kidslox та Користувачем, а також щоб надавати Користувачеві інформацію та послуги, за якими Користувач звертається до Kidslox;

3.2.2. Надати Користувачеві, повний доступ до платформи Kidslox;

3.2.3. Надсилати Користувачеві сповіщення чи оновлення під час використання Додатку;

3.3.4. Надсилати Користувачеві інформацію щодо послуг на адресу електронної пошти та/або текстовими повідомленнями та/або будь-якими іншими засобами зв’язку;

3.3.5. Зв’язок із Користувачем, у тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються Веб-сайту/Додатку, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від Користувача;

3.3.6. Покращення якості Веб-сайту/Додатку, зручності їх використання, розробка нових сервісів і послуг;

3.3.7. Відповідати на коментарі та пропозиції Користувача електронною поштою.

4. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам

4.1. Kidslox зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів.

4.2. Kidslox має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в таких випадках:

4.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;

4.3.2. Передача необхідна в рамках використання Користувачем Веб-сайту/Додатку або для надання послуги Користувачу;

4.3.3. Передавання передбачене українським законодавством у рамках встановленої законодавством процедури;

4.3.4. Таке передавання здійснюється в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частково), при цьому до набувача переходять усі зобов’язання з дотримання умов цієї Політика конфіденційності щодо отриманої ним персональної інформації;

4.4. Під час обробки персональних даних користувачів Kidslox керується Законом України «Про захист персональних даних».

5. Зміна Користувачем персональної інформації.
Видалення персональної інформації

5.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності. У випадку, якщо Користувачу потрібна додаткова допомога в редагуванні його даних, Користувач може звернутися до Kidslox за контактами зазначеними у розділі 8 даної Політики конфіденційності.

5.2. Користувач має право доступу до свого облікового запису на Kidslox. За запитом Користувача, Kidslox надає електронну копію особистих даних Користувача, які зберігаються у Kidslox.

5.3. На прохання Користувача Kidslox може тимчасово зупинити обробку даних Користувача. Однією з причин такого запиту може бути неточність особистих даних Користувача. Kidslox буде діяти згідно з запитом Користувача, якщо Користувач наддасть Kidslox змістовні підстави для таких дій. Kidslox повідомить Користувача у письмовій формі, коли Kidslox обмежить обробку особистих даних Користувача і коли таке обмеження більше не буде діяти. Однак, Kidslox має право відхиляти такі запити від Користувачів, якщо запит є необґрунтованим чи надмірним, особливо якщо запит повторюється.

5.4. Користувач має право у будь-який час вимагати назавжди зняти згоду на обробку своїх персональних даних.

5.5. Користувач також може видалити надану ним у рамках облікового запису персональну інформацію. При цьому видалення акаунту може спричинити неможливість використання Веб-сайту/Додатку.

5.6. Kidslox назавжди видаляє особисті дані Користувача на підставі прохання Користувача про це. Щоб уникнути випадкового видалення персональних даних, Користувачу необхідне підтвердити свою особу. Для цього Користувачу необхідно при звернені до Kidslox використовувати ту електронну адресу, яку Користувач використовував при реєстрації в Додатку або на Веб-сайті.

Після підтвердження видалення дані буде негайно вилучено з сервера Kidslox.

Після видалення облікового запису Користувача, обліковий запис відновити неможливо.

6. Заходи, що вживаються для захисту персональної інформації користувачів

6.1. Kidslox вживає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

7. Зміна Політики конфіденційності

7.1. Kidslox має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. У разі внесення змін в актуальній редакції зазначається дата останнього оновлення. Нова редакція Політики конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності. Чинна редакція завжди знаходиться на веб-сторінці за адресою: https://kidslox.com/terms-ukraine/.

8. Зворотний зв’язок. Питання конфіденційності та пропозиції

8.1. Усі пропозиції або питання з приводу цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в Службу підтримки користувачів Kidslox за адресою: support@kidslox.com.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила користування є публічним договором, в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, укладеним між Користувачем веб-сайту – www.Kidslox.com (надалі – Веб-сайт) та/або мобільного додатку Kidslox (надалі – Додаток) та власником Веб-сайту/Додатку, Kidslox Inc – компанією, яка зареєстрована в Делавер, США, під реєстраційним номером 6842482, за адресою: 2035 Sunset Lake Road Suite B-2, Newark, DE 19702, США (надалі – Kidslox).

1.2. Шляхом реєстрації/входу/використання Веб-сайту та/або Додатку та/або особистого кабінету, Користувач підтверджує, що ознайомлений та погоджується з положеннями цих Правил користування, чинними на момент реєстрації/входу/використання Веб-сайту та/або Додатку та/або особистого кабінету та зобов’язується їх виконувати.

1.3. Під «Особистим кабінетом» слід розуміти персональну сторінку Користувача, вхід на яку здійснюється через Веб-сайт та/або Додаток та за допомогою якого Користувач має можливість здійснювати контроль пристроїв дитини Користувача через мобільні мережі та, загалом, Інтернет, замовляти додаткові послуги тощо.

1.4. Під «дитиною Користувача» слід розуміти малолітню та/або неповнолітню особу щодо, якої Користувачем здійснюються контроль шляхом використання Веб-сайту/Додатку, та у зв’язку з цим Користувач, встановлюючи Додаток на пристрій малолітньої та/або неповнолітньої особи підтверджує, що по відношенню до даної особи є батьком/матір’ю (усиновлювачем) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої та/або неповнолітньої особи.

1.5. Поточна версія Правил користування діє з «11» лютого, 2019 року та автоматично є чинною для всіх існуючих Користувачів.

РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Доступ до Особистого кабінету/Додатку, надається тільки для зареєстрованого Користувача із використанням даних авторизації (логін, пароль).

2.2. Реєстрація Користувача відбувається шляхом вчинення Користувачем наступних дій:

2.2.1. Заповнення Користувачем відповідної реєстраційної форми;

2.2.2. Погодження з даними Правилами користування та Політикою конфіденційності Kidslox шляхом вибору відповідного пункту при реєстрації.

2.3. Kidslox у загальному випадку не перевіряє персональну інформацію, що надаються Користувачем та не здійснює контроль за його дієздатністю. Проте Kidslox виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, пропонованих у формі реєстрації, та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2.4. Kidslox залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача Веб-сайту та/або Додатку підтвердження даних.

2.5. Користувач після реєстрації в особистому кабінеті, має право скористатися Веб-сайтом/Додатком, використавши дані авторизації (логін та пароль), вказані при реєстрації в Особистому кабінеті.

2.6. Доступ до Веб-сайту та/або Додатку може бути заблоковано, якщо Користувач використовує Веб-сайт та/або Додаток у спосіб, який не відповідає Правилам користування або за рішенням Kidslox.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ/ДОДАТКУ

3.1. За допомогою Веб-сайту та/або Додатку Kidslox надає Користувачеві можливість здійснювати контроль пристрою дитини Користувача на якому встановлено Додаток в частині:

– контенту, що підлягає блокуванню в залежності від налаштованого фільтру контенту;

– додатків встановлення та/або використання, яких на пристрої дитини Користувача, заборонено – по категоріям та індивідуально;

– час протягом, якого дитина Користувача може користуватися пристроєм в розважальних цілях та/або з будь-якою іншою метою;

– час протягом, якого дитина Користувача може користуватися Інтернетом тощо.

3.2. Використання Веб-сайту та/або Додатку є безкоштовним для всіх Користувачів Kidslox протягом 90 днів. Для подальшого використання необхідно придбати підписку.

3.3. Користувач погоджується, що використовує Веб-сайту та/або Додатку як є («as is»). Kidslox не гарантує, що робота Веб-сайту та/або Додатку буде безперервною, безпомилковою і позбавлена шкідливих програм або інших дефектів. Якщо Користувач не задоволений умовами та/або якістю Веб-сайту та/або Додатку, він повинен припинити використання Веб-сайту та/або Додатку.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1.  Користувач має право:

4.1.1. Використовувати Веб-сайт та/або Додаток після реєстрації;

4.1.2. В будь-який час відмовитися від використання Веб-сайту та/або Додатку.

4.2. Користувач зобов’язується:

4.2.1. Не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;

4.2.2. Не надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль третім особам;

4.2.3. Не використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації в Додатоку та/або на Веб-сайті;

4.2.4. Не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробки або поширення персональної інформації інших Користувачів;

4.2.5. Не намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

4.2.6. Не розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

4.2.7. Не вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини Додатку;

4.2.8. Не робити чи не поширювати копії Додатку, не намагатися скопіювати, відтворити, змінювати чи переробляти чи заново спроектувати Додаток чи будь-яку якого частину;

4.2.9. Не здійснювати деконструювання баз даних Додатку в будь-яких цілях;

4.2.10. Не використовувати Додаток для будь-яких комерційних цілей.

4.3. Права Kidslox:

4.3.1. В односторонньому порядку змінювати функціональні можливості Веб-сайту та/або Додатку;

4.3.2. Змінювати в односторонньому порядку ці Правила користування;

4.3.3. Заблокувати і видалити обліковий запис Користувача Веб-сайту та/або Додатку, якщо Користувач використовує Веб-сайт та/або Додаток у спосіб, який не відповідає Правилам користування або за рішенням Kidslox.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цими Правил користування сторони цих Правил користування несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Будь-які дії, здійснені з використанням логіну й пароля Користувача в Додатку та/або на Веб-сайті, вважаються такими, що ініційовані Користувачем.

5.3. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що міститься в Додатку та/або на Веб-сайті.

5.4. Користувач несе відповідальність за будь-яке порушення цих Правил користування, а також за всі наслідки спричинені таким порушенням (в тому числі, але не виключно за прямі та непрямі збитки третіх осіб та Kidslox).

5.5. Kidslox не несе відповідальності та не відшкодовує Користувачу або третім особам будь-які збитки, що пов’язані з використанням Веб-сайту та/або Додатку.

5.6. Kidslox не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цих Правил користування, інструкцій або вказівок про порядок використання Веб-сайту та/або Додатку.

5.7. Користувач зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цих Правил користування. Якщо Kidslox на свій розсуд визначить, що Користувач порушив або намагався порушити ці Правила користування, то доступ Користувача до Веб-сайту та/або Додатку може бути обмежений або припинений.

5.8. Користувач погоджується звільнити і убезпечити Kidslox від будь-яких претензій чи вимог з боку будь-яких третіх осіб у зв’язку з або в результаті порушення Користувачем цих Правил користування, чинного законодавства України або прав третіх осіб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Використовуючи Веб-сайт та/або Додаток, Користувач Веб-сайту/Додатку повністю приймає Політику конфіденційності Kidslox, що знаходиться за адресою: https://kidslox.com/terms-ukraine/.

6.2. За розголошення (поширення) конфіденційної інформації, винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України, а також зобов’язана відшкодувати іншій Стороні заподіяний збиток, що виник внаслідок такого розголошення.

6.3. Користувач зобов’язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованого використання та захисту ідентифікаційних даних.

6.4. У випадку, якщо при використанні Веб-сайту та/або Додатку Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Kidslox та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

ІНШІ УМОВИ

7.1. Торгова марка “Kidslox” і логотип Додатку, дизайн усіх зображень та сторінок (екранів), що використовують в Додатку, – “Елементи бренду” – належать Kidslox. Користувач не можете самостійно чи дозволяти третім особам копіювати, редагувати, видаляти чи відтворювати, публікувати, поширювати, зберігати, передавати, використовувати в комерційних цілях чи поширювати Елементи бренду без попереднього письмового дозволу Kidslox.

7.2. Згідно даних Правил користування, Kidslox не передає Користувачеві жодних майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності Kidslox або третіх осіб.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

8.1. Kidslox має право вносити зміни або доповнення до цих Правил користування в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Правил користування на Веб-сайті. Нова редакція Правил користування набуває чинності з моменту її розміщення на Веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил користування. Чинна редакція завжди знаходиться на веб-сторінці за посиланням: https://kidslox.com/terms-ukraine/.

8.2. Усі пропозиції або питання з приводу цих Правил користування слід повідомляти в Службу підтримки користувачів Kidslox за адресою: support@kidslox.com.